DOKUMENTI

KATEGÓRIA ALKATEGÓRIA SORREND FÁJLNÉV LETÖLTÉSI LINK
OPŠTI DOKUMENTI 2017- Zakoni i propisi
OPŠTI DOKUMENTI 2017- Osnivački akt
OPŠTI DOKUMENTI 2024 Cenovnik
OPŠTI DOKUMENTI 2024 Plan mera za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti za 2024. godinu
OPŠTI DOKUMENTI 2024 Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti za 2024. godinu
IZVEŠTAJI 2020 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja I kvartal 2020 – obrazac 12
IZVEŠTAJI 2020 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja II kvartal 2020 – obrazac 12
IZVEŠTAJI 2020 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja III kvartal 2020 – obrazac 12
IZVEŠTAJI 2020 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja IV kvartal 2020 – obrazac 12
IZVEŠTAJI 2021 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja I kvartal 2021
IZVEŠTAJI 2021 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja II kvartal 2021
IZVEŠTAJI 2021 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja III kvartal 2021
IZVEŠTAJI 2021 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja IV kvartal 2021
IZVEŠTAJI 2020 Odluka o usvajanju Tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja I kvartal 2020
IZVEŠTAJI 2020 Odluka o usvajanju Tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja II kvartal 2020
IZVEŠTAJI 2020 Odluka o usvajanju Tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja III kvartal 2020
IZVEŠTAJI 2020 Odluka o usvajanju Tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja IV kvartal 2020
IZVEŠTAJI 2021 Odluka o usvajanju Tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja I kvartal 2021
IZVEŠTAJI 2021 Odluka o usvajanju Tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja II kvartal 2021
IZVEŠTAJI 2021 Odluka o usvajanju Tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja III kvartal 2021
IZVEŠTAJI 2021 Odluka o usvajanju Tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja IV kvartal 2021
IZVEŠTAJI 2020 Bilans stanja
IZVEŠTAJI 2020 Bilans uspeha
IZVEŠTAJI 2020 Izveštaj o ostalom rezultatu
IZVEŠTAJI 2020 Izveštaj o promenama na kapitalu
IZVEŠTAJI 2020 Izveštaj o tokovima gotovine
IZVEŠTAJI 2020 Posebni podaci
IZVEŠTAJI 2020 Izveštaj revizora
IZVEŠTAJI 2020 Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za 2020. godinu
IZVEŠTAJI 2020 Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja za 2020. godinu
IZVEŠTAJI 2020 Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu
IZVEŠTAJI 2020 Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2020. godinu
IZVEŠTAJI 2020 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja IV kvartal 2020 – obrasci 1-11
IZVEŠTAJI 2021 Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za 2021. godinu
IZVEŠTAJI 2021 Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja za 2021. godinu
IZVEŠTAJI 2021 Izveštaj o poslovanju za 2021. godinu
IZVEŠTAJI 2021 Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2021. godinu
IZVEŠTAJI 2021 Bilans stanja
IZVEŠTAJI 2021 Bilans uspeha
IZVEŠTAJI 2021 Izveštaj o ostalom rezultatu
IZVEŠTAJI 2021 Izveštaj o promenama na kapitalu
IZVEŠTAJI 2021 Izveštaj o tokovima gotovine
IZVEŠTAJI 2021 Posebni podaci
IZVEŠTAJI 2021 Statistički izveštaj
IZVEŠTAJI 2021 Izveštaj revizora
IZVEŠTAJI 2021 Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu
IZVEŠTAJI 2022 Izveštaj o poslovanju za 2022. godinu
IZVEŠTAJI 2022 Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2022. godinu
IZVEŠTAJI 2022 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja I kvartal 2022
IZVEŠTAJI 2022 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja II kvartal 2022
IZVEŠTAJI 2022 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja III kvartal 2022
IZVEŠTAJI 2022 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja IV kvartal 2022
IZVEŠTAJI 2022 Odluka o usvajanju Tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja I kvartal 2022
IZVEŠTAJI 2022 Odluka o usvajanju Tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja II kvartal 2022
IZVEŠTAJI 2022 Odluka o usvajanju Tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja III kvartal 2022
IZVEŠTAJI 2022 Odluka o usvajanju Tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja IV kvartal 2022
IZVEŠTAJI 2019 Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2019. godinu
IZVEŠTAJI 2019 Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2019. godinu
IZVEŠTAJI 2019 Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za 2019. godinu
IZVEŠTAJI 2019 Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja za 2019. godinu
IZVEŠTAJI 2019 Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu
IZVEŠTAJI 2019 Bilans stanja
IZVEŠTAJI 2019 Bilans uspeha
IZVEŠTAJI 2019 Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu
IZVEŠTAJI 2019 Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2019. godinu
IZVEŠTAJI 2019 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja I kvartal 2019 – obrasci 1-11
IZVEŠTAJI 2019 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja I kvartal 2019 – obrazac 12
IZVEŠTAJI 2019 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja II kvartal 2019 – obrasci 1-11
IZVEŠTAJI 2019 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja II kvartal 2019 – obrazac 12
IZVEŠTAJI 2019 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja III kvartal 2019
IZVEŠTAJI 2019 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja IV kvartal 2019 – obrasci 1-11
IZVEŠTAJI 2019 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja IV kvartal 2019 – obrazac 12
IZVEŠTAJI 2019 Odluka o usvajanju Tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja I kvartal 2019
IZVEŠTAJI 2019 Odluka o usvajanju Tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja II kvartal 2019
IZVEŠTAJI 2019 Odluka o usvajanju Tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja III kvartal 2019
IZVEŠTAJI 2019 Odluka o usvajanju Tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja IV kvartal 2019
IZVEŠTAJI 2018 Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu
IZVEŠTAJI 2018 Bilans stanja
IZVEŠTAJI 2018 Bilans uspeha
IZVEŠTAJI 2018 Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu
IZVEŠTAJI 2018 Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu
IZVEŠTAJI 2018 Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja za 2018. godinu
IZVEŠTAJI 2018 Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za 2018. godinu
IZVEŠTAJI 2018 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja I kvartal 2018 – obrasci 1-11
IZVEŠTAJI 2018 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja I kvartal 2018 – obrazac 12
IZVEŠTAJI 2018 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja II kvartal 2018
IZVEŠTAJI 2018 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja III kvartal 2018
IZVEŠTAJI 2018 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja IV kvartal 2018 – obrasci 1-11
IZVEŠTAJI 2018 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za IV kvartal 2018 – obrazac 12
IZVEŠTAJI 2018 Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja II kvartal 2018
IZVEŠTAJI 2018 Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja III kvartal 2018
IZVEŠTAJI 2018 Odluka o usvajanju Tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja IV kvartal 2018
IZVEŠTAJI 2017 Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu
IZVEŠTAJI 2017 Bilans stanja
IZVEŠTAJI 2017 Bilans uspeha
IZVEŠTAJI 2017 Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja za 2017. godinu
IZVEŠTAJI 2017 Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za 2017. godinu
IZVEŠTAJI 2017 Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu
IZVEŠTAJI 2017 Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu
IZVEŠTAJI 2017 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja I kvartal 2017
IZVEŠTAJI 2017 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja II kvartal 2017
IZVEŠTAJI 2017 REGIONALNA DEPONIJA III KVARTAL 2017 Obrasci 1_11
IZVEŠTAJI 2017 REGIONALNA DEP. – III KVARTAL 2017-Obrazac 12
IZVEŠTAJI 2017 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja IV kvartal 2017 – Obrasci 1-11
IZVEŠTAJI 2017 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja IV kvartal 2017 – Obrazac 12
IZVEŠTAJI 2017 Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja I kvartal 2017
IZVEŠTAJI 2017 Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja II kvartal 2017
IZVEŠTAJI 2023 Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja I kvartal 2023
IZVEŠTAJI 2023 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja I kvartal 2023 – obrazac 12
IZVEŠTAJI 2022 Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2022. godinu
IZVEŠTAJI 2022 Finansijskih izveštaj Društva za 2022. godinu
IZVEŠTAJI 2022 Izveštaj revizora 2022
IZVEŠTAJI 2022 Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za 2022. godinu
IZVEŠTAJI 2022 Odluka o usvajanju izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja za 2022. godinu
IZVEŠTAJI 2023 Odluka o usvajanju tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja II kvartal 2023
IZVEŠTAJI 2023 Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja II kvartal 2023 – obrazac 12
PROGRAM POSLOVANJA 2023 Program poslovanja za 2023. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2022 Program poslovanja za 2022. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2022 Odluka o usvajanju Programa poslovanja za 2022. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2022 Poseban program za korišćenje sredstava iz budžeta grada Subotice u 2022. godini
PROGRAM POSLOVANJA 2022 Odluka o usvajanju Posebnog programa za korišćenje sredstava iz budžeta grada Subotice u 2022. godini
PROGRAM POSLOVANJA 2022 Poseban program za korišćenje sredstava iz budžeta u 2022. godini
PROGRAM POSLOVANJA 2022 Odluka o usvajanju Posebnog programa za korišćenje sredstava iz budžeta u 2022. godini
PROGRAM POSLOVANJA 2021 Odluka o usvajanju druge izmene Posebnog programa za korišćenje sredstava iz budžeta grada Subotice u 2021. godini
PROGRAM POSLOVANJA 2021 Druga izmena Posebnog programa za korišćenje sredstava iz budžeta grada Subotice u 2021. godini
PROGRAM POSLOVANJA 2021 Odluka o usvajanju III Izmene Programa poslovanja za 2021. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2021 III Izmena Programa poslovanja za 2021. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2021 Odluka o usvajanju prve izmene Posebnog programa za korišćenje sredstava iz budžeta u 2021. godini
PROGRAM POSLOVANJA 2021 Prva izmena Posebnog programa za korišćenje sredstava iz budžeta u 2021. godini
PROGRAM POSLOVANJA 2021 Odluka o usvajanju prve izmene Posebnog programa za korišćenje sredstava iz budžeta grada Subotice u 2021. godini
PROGRAM POSLOVANJA 2021 Prva izmena Posebnog programa za korišćenje sredstava iz budžeta grada Subotice u 2021. godini
PROGRAM POSLOVANJA 2021 Odluka o usvajanju II Izmene Programa poslovanja za 2021. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2021 II Izmena Programa poslovanja za 2021. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2021 Odluka o usvajanju I Izmene Programa poslovanja za 2021. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2021 I Izmena Programa poslovanja za 2021. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2021 Odluka o usvajanju Posebnog programa za korišćenje sredstava iz budžeta grada Subotice u 2021. godini
PROGRAM POSLOVANJA 2021 Poseban program za korišćenje sredstava iz budžeta grada Subotice u 2021. godini
PROGRAM POSLOVANJA 2021 Odluka o usvajanju Posebnog programa za korišćenje sredstava iz budžeta u 2021. godini
PROGRAM POSLOVANJA 2021 Poseban program za korišćenje sredstava iz budžeta u 2021. godini
PROGRAM POSLOVANJA 2021 Odluka o usvajanju Programa poslovanja za 2021. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2021 Program poslovanja za 2021. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2019 I Izmena Programa poslovanja za 2019. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2019 Odluka o usvajanju I Izmene Programa poslovanja za 2019. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2019 Program poslovanja za 2019. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2019 Odluka o usvajanju Programa poslovanja za 2019. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2023 Odluka o usvajanju Programa poslovanja za 2023. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2018 II Izmena Programa poslovanja za 2018. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2018 Odluka o usvajanju II Izmene Programa poslovanja za 2018. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2018 Izmena Programa poslovanja za 2018. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2018 Odluka o usvajanju Izmene Programa poslovanja za 2018. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2018 Program poslovanja za 2018. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2018 Odluka o usvajanju Programa poslovanja za 2018. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2017 II Izmena Programa poslovanja 2017
PROGRAM POSLOVANJA 2017 Prilozi uz II Izmenu Programa poslovanja 2017
PROGRAM POSLOVANJA 2017 Odluka o usvajanju II Izmene Programa poslovanja 2017
PROGRAM POSLOVANJA 2017 Izmena Programa poslovanja za 2017. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2017 Prilozi uz izmenu Programa poslovanja za 2017. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2017 Odluka o usvajanju izmene Programa poslovanja za 2017. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2017 Program poslovanja Društva za 2017. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2017 Prilozi uz Program poslovanja Društva za 2017.godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2017 Odluka o usvajanju programa posloavanja za 2017.godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2020 Prva izmena Posebnog programa za korišćenje sredstava iz budžeta u 2020. godini
PROGRAM POSLOVANJA 2020 Odluka o usvajanju prve izmene Posebnog programa za korišćenje sredstava iz budžeta u 2020. godini
PROGRAM POSLOVANJA 2020 Prva izmena Posebnog programa za korišćenje sredstava iz budžeta grada Subotice u 2020. godini
PROGRAM POSLOVANJA 2020 Odluka o usvajanju prve izmene Posebnog programa za korišćenje sredstava iz budžeta grada Subotice u 2020. godini
PROGRAM POSLOVANJA 2020 Odluka o usvajanju I Izmene Programa poslovanja za 2020. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2020 I Izmena Programa poslovanja za 2020. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2020 Program poslovanja za 2020. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2020 Odluka o usvajanju Programa poslovanja za 2020. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2020 Poseban program za korišćenje sredstava iz budžeta u 2020. godini
PROGRAM POSLOVANJA 2020 Odluka o usvajanju Posebnog programa za korišćenje sredstava iz budžeta u 2020. godini
PROGRAM POSLOVANJA 2020 Poseban program za korišćenje sredstava iz budžeta grada Subotice u 2020. godini
PROGRAM POSLOVANJA 2020 Odluka o usvajanju Posebnog programa za korišćenje sredstava iz budžeta grada Subotice u 2020. godini
PROGRAM POSLOVANJA 2023 Odluka o usvajanju Prve Izmene Programa poslovanja za 2023. godinu
PROGRAM POSLOVANJA 2023 Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu
JAVNE NABAVKE 2022 Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2022. godinu
JAVNE NABAVKE 2022 Plan javnih nabavki za 2022. godinu
JAVNE NABAVKE 2021 I Izmena Plana javnih nabavki za 2021. godinu
JAVNE NABAVKE 2021 Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2021. godinu
JAVNE NABAVKE 2021 Plan javnih nabavki za 2021. godinu
JAVNE NABAVKE 2020 Plan javnih nabavki za 2020. godinu
JAVNE NABAVKE 2019 I Izmena Programa poslovanja za 2019. godinu
JAVNE NABAVKE 2019 I Izmena Plana javnih nabavki za 2019. godinu
JAVNE NABAVKE 2019 Plan javnih nabavki za 2019. godinu
JAVNE NABAVKE 2018 II Izmena Plana javnih nabavki za 2018. godinu
JAVNE NABAVKE 2018 Odluka o usvajanju II Izmene Plana javnih nabavki za 2018. godinu
JAVNE NABAVKE 2018 Izmena Plana javnih nabavki za 2018. godinu
JAVNE NABAVKE 2018 Odluka o usvajanju Izmene Plana javnih nabavki za 2018. godinu
JAVNE NABAVKE 2018 Plan javnih nabavki za 2018. godinu
JAVNE NABAVKE 2017 Odluka o usvajanju izmene plana jabnih nabavki za 2017
JAVNE NABAVKE 2017 Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2017.godinu sa prilozima
JAVNE NABAVKE 2017 Plan javnih nabaki za 2017. godinu
JAVNE NABAVKE 2017 Odluka o usvajanju Plana javnih nabaki za 2017. godinu
JAVNE NABAVKE 2023 I Izmena Plana javnih nabavki za 2023. godinu
JAVNE NABAVKE 2023 Odluka o usvajanju I Izmene Plana javnih nabavki za 2023. godinu
JAVNE NABAVKE 2024 Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2024. godinu
JAVNE NABAVKE 2024 Plan javnih nabavki za 2024. godinu
SERTIFIKATI I DOZVOLE 2017- Rešenje o izdavanju privremene dozvole za tretman, skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada na deponiju neopasnog otpada
SERTIFIKATI I DOZVOLE 2017- Rešenje o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman otpada na lokaciji operatera bačka topola
SERTIFIKATI I DOZVOLE 2017- Rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman otpada na lokaciji operatera senta
SERTIFIKATI I DOZVOLE 2017- Rešenje o izdavanju dozvole za privremeno skladištenje, tretman i pretovar čvrstog komunalnog otpada na lokaciji operatera kanjiža
SERTIFIKATI I DOZVOLE 2022 Rešenje o upotrebnoj dozvoli 2022
SERTIFIKATI I DOZVOLE 2022 Rešenje o vodnoj dozvoli 2022
SERTIFIKATI I DOZVOLE 2022 Rešenje o izdavanju integrisane dozvole 2022
SERTIFIKATI I DOZVOLE 2023 Rešenje o izdavanju dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada u centrima za sakupljanje otpada
OSTALI DOKUMENTI 2017- Saglasnost na Regionalni plan upravljanja otpadom
OSTALI DOKUMENTI 2017- Regionalni plan upravljanja otpadom
OSTALI DOKUMENTI 2017- Odluka o usvajanju srednjoročnog plana
OSTALI DOKUMENTI 2017- Srednjoročni plan
OSTALI DOKUMENTI 2017- Odluka o usvajanju dugoročnog plana
OSTALI DOKUMENTI 2017- Dugoročni plan
OSTALI DOKUMENTI 2017- Odluka o sprovodjenju javnog konkursa za izbor direktora sa oglasom
OSTALI DOKUMENTI 2017- Rešenja o imenovanju konkursne komisije
OSTALI DOKUMENTI 2017- Izjave o nepostojanju sukoba interesa
OSTALI DOKUMENTI 2017- Zapisnik sa 1. sednice KK
OSTALI DOKUMENTI 2017- Zapisnik sa 2. sednice KK
OSTALI DOKUMENTI 2017- Zapisnik sa 3. sednice KK
OSTALI DOKUMENTI 2017- Kompletna dokumentacija za prijavu na konkurs
OSTALI DOKUMENTI 2017- Odluka o razrešenju i imenovanju direktora Drustva
OSTALI DOKUMENTI 2022 Odluka o usvajanju dugoročnog plana 2022-2031
OSTALI DOKUMENTI 2022 Dugoročni plan 2022-2031
OSTALI DOKUMENTI 2022 Odluka o usvajanju srednjoročnog plana 2022-2026
OSTALI DOKUMENTI 2022 Srednjoročnog plan 2022-2026