Čemu služi centar za sakupljanje otpada?

 

Centar za sakupljanje otpada (CZSO) predstavlja nadzirani ograđeni prostor namenjen za sakupljanje i privremeno skladištenje ograničenih količina posebnih vrsta, reciklabilnog, inertnog i neopasnog otpada. U centrima za sakupljanje otpada imate mogućnost predaje određenih vrsta reciklabilnog otpada bez naknade.

Gde se nalazimo?

 

Čoka – Do CZSO se stiže iz centra Čoke ulicom Maršala Tita do Pravoslavnog groblja. Tačno preko puta se nalazi CZSO. → Maršala Tita bb, Čoka, koordinate: 45°56’27.3” 20°09’44.5”

Mali Iđoš – Do CZSO se stiže od centra, ulicom Glavna prema Feketiću do skretanja za Vrbaški put. Dalje Vrbaškim putem do kraja asfalta i produžiti još 40 metara. Ovde se skreće levo na tucanički kolovoz i nakon 400 metara se nailazi na CZSO. → Vrbaški put bb, Mali Iđoš, koordinate: 45°41’29.2” 19°40’29.1”

Novi Kneževac – Do CZSO se stiže iz centra putem broj 103 koji vodi prema Đali. Na 3,6 kilometara od centra skreće se levo na zemljani put kojim se nakon 170 metara nailazi na ulaz. → Zelen put bb ka Srpskom Krsturu, Novi Kneževac, koordinate: 46°04’20.3” 20°06’04.0”

Kanjiža – Do CZSO se stiže od Kanjiže putem za Horgoš. Kod skretanja za Mali Pesak skrenuti levo i nakon 1380 metara sa desne strane nalazi se ulaz. → Slatina bb, Martonoš, koordinate: 46°05’15.0” 20°01’05.0”

Bačka Topola – Do CZSO se stiže putem iz centra ka Bajši do skretanja u ulicu Josipa Merkovića. Nakon 1 kilometara u ulici Josipa Merkovića, sa desne strane nalazi se CZSO pored stare deponije. → Potes Fekete duž, Bačka Topola, koordinate: 45°47´55.52”, 19°37´13.30”

Senta – Do CZSO se stiže putem Karađorđevom ulicom prema staroj deponiji. Na 2,5 kilometara od bolnice sa desne strane nalazi se CZSO. → Karađorđeva bb, Senta, koordinate: 45°89´53.78”, 20°10´46.85”

Bikovo – Do CZSO se stiže putem za Bikovo od kružnog toka za autoput “Subotica Jug” prema Oromu. Na 7,7 kilometara sa desne strane nalazi se ulaz u CZSO. → Bikovački put 280., Bikovo, koordinate: 45°59’10.1” 19°47’40.0”

Pravila i uslovi predaje otpada u centre za sakupljanje otpada

 

Radno vreme centra za sakupljanje otpada: utorak-subota, 9 do 17 časova.

Prikupljen razvrstan otpad u centrima za sakupljanje otpada se mogu predati uz sledeće uslove:

• Otpad namenjen za predaju u centar za sakupljanje otpada mora da bude razdvojen po vrstama.

• Kako bi se selektovan reciklabilan otpad mogao predati u centar za sakupljanje otpada, obavezan je prikaz lične karte kao dokaz o adresi stanovanja u datoj opštini.

• Pored lične karte, na uvid se mora doneti i isplaćen račun komunalne usluge za prethodni mesec.

Prilikom predaje razdvojenog otpada ista se meri i izdaje potvrda o preuzetim količinama. Reciklabilne vrste otpada koje imaju tržišnu vrednost predaju se odgovarajućim operaterima za dalju reciklažu, a biorazgradivi otpad se tretira na kompostilištu.

Limitacije za CZSO

 

Image

1. PAPIRNA I KARTONSKA AMBALAŽA

DOZVOLJENO

Novine, Formulari, Kalendari, Kartonska ambalaža, Katalozi, Knjiga bez korica, Nezaprljan papir za pakovanje, Posteri, plakati, Rolne od papirnih ubrusa i toaletnog papira, Sveske bez plastificirane korice

NIJE DOZVOLJENO

Ostatke tapeta, Fotografije, Plastificirane korice knjiga i svesaka, Ambalažu od lekova, Indigo papir, Korištene papirne maramice i salvete, Kartonsku ambalažu obloženu plastikom, Papir sa folijom u koju se umotava hrana u marketima, Papir za pečenje, Pelene, Higijenski ulošci

2. PLASTIKA, PET, MEŠANA PLASTIKA

DOZVOLJENO

Svaka ambalaža sa oznakom za reciklažu (recycling), Ambalaža osvežavajućih pića, Plastični čepovi, Ambalaža od destilovane vode, Ambalaža od jestivog ulja i sirćeta sa čepovima, Celofan, folije, Čaše i ambalaža od jogurta, sira i sl., Plastične gajbe, PET ambalaža od sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, šampona, Plastična burad i poklopci, Plastične tube svih vrsta, Polietilenske vrećice, Ambalaža od boja i lakova (mora biti posebno odvojena)

NIJE DOZVOLJENO

Plastični nameštaj (stolice, kutije, posude i sl.), Plastične igračke, plastiku koja sadrži baterije, Plastika koja sadrži električne ili elektronske komponente, CD, DVD, Kišobrane, Boce i limenke pod pritiskom, Četkica za zube, Upaljači

3. STAKLENA AMBALAŽA

DOZVOLJENO

Prazne čaše, Flaše, Staklene bočice od parfema, Tegle (preporuka da budu isprane od ostatka sadržaja)

NIJE DOZVOLJENO

Armirano staklo, Automobilsko staklo, Kristalno i optičko staklo, Porculanske i keramičke predmete, Prozorsko staklo, Sijalice, Vatrostalno staklo, Staklena vuna, Staklena ambalaža zapaljivih suspstanci i nagrizajućih kiselina, Ogledalo

4. METALNA AMBALAŽA

DOZVOLJENO

Aluminijska folija, Metalne i aluminijske limenke od pića i konzerve, Ambalaža sprejeva i boce pod pritiskom, dezodoransi, Metalne cevi, Žica, Ambalaža boje i lakova (moraju biti posebno odvojena), Ambalaža od nagrizajućih kiselina ili ambalaža od fungicida, pesticida i sl. (moraju biti posebno odvojena)

NIJE DOZVOLJENO

Alat, Hromirani metal (kazan, bojler)

5. TEKSTIL / ODEĆA

DOZVOLJENO

Odeća od tekstila, Ostaci od tekstila (pocepan, pokidan tekstil), Krevetnina, čaršav, jastučnica i sl., Dušeci

NIJE DOZVOLJENO

Obuća, Torbe i druge dodatke od gume ili palsticifiranog materijala, Kišne kabanice, Plastificirane stolnjake, Punjenje od jastuka ili jorgana, Gumene čizme, Tepih, itison

6. DRVO, BIORAZGRADIV OTPAD

DOZVOLJENO

Ambalažno drvo, Drvene gajbe, Neobrađeno drvo, Lišće, trava, granje iz bašte, otpad iz hortikulture, Ostaci povrća i voća

NIJE DOZVOLJENO

Drveni nameštaj, Parket, Impregrirano drvo, Laminat, Biljke koje su tretirane pesticidima

7. KABASTI OTPAD IZ DOMAĆINSTAVA

DOZVOLJENO

Kuhinjski nameštaj (elementi, radna površina, sudopera itd.), Nameštaj (fotelja, klupa, komoda, dušek, ormar, polica, podnica kreveta, noćni ormarić i sl.), Oprema za dečije potrebe (dečija kolica, krevetac, hodalica i sl.), Oprema za kupatilo (kada, wc šolja, slavina za vodu, umivaonik i dr.), Oprema za dvorište (crevo za zalivanje, ograda, roštilj, sklopivi bazen, saksije i dr.), Podne obloge (la- minat, linoleum, parket, tepih), Ostali kabasti otpad (akvarijum, daska za peglanje, prozorski okvir, roletne, stalak za veš, radijatori i dr.)

NIJE DOZVOLJENO

Tečni otpad, Zemlja, Delovi automobila, Leševi životinja, Pepeo

8. AMBALAŽA KOJA SADRŽI OSTATKE OPASNIH SUPSTANCI

DOZVOLJENO

Prazna ambalaža pesticida, abrazivnih i hemijskih preparata, Prazna ambalaža, lepkova, boja, lakova

NIJE DOZVOLJENO

Ambalaža koja je napunjena ili ima sadržaj više od 200ml, Prazna ambalaža od lekova ili medicinskih preparata

9. KABLOVI

DOZVOLJENO

Elektrokablovi, instalacioni, signalni, kablovi za računare, Silikonski kablovi, izolacioni kablovi

NIJE DOZVOLJENO

---

10. ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPAD (BELA TEHNIKA, RAČUNARI, I SL),

DOZVOLJENO

Elektronski i električni otpad koji ima logotip precrtane kante za otpatke, Sve vrste kućnih aparata, IT opreme i računara, igračke koje sadrže elektronsku ili električnu komponentu, telekomunikacioni uređaji, uređaji i prateća oprema za uređaje za nadzor, Napomena: uklonite baterije i/ili akumulatore iz uređaja pre odlaganja

NIJE DOZVOLJENO

Medicinski aparati, Toneri

11. OTPADNE GUME

DOZVOLJENO

Sve vrste guma (automobilske, traktorske, biciklističke, gume za motore i sl.)

NIJE DOZVOLJENO

---

12. GRAĐEVINSKI OTPAD IZ DOMAĆINSTVA

DOZVOLJENO

Cigla, pločice, kamen, stiropor, šut, Mešavine i pojedine frakcije betona, Šljunak, pesak, bitumen, gips, Cementom vezani materijali

NIJE DOZVOLJENO

Građevinski otpad koji sadrži opasne materije - azbest, Lepilo za gradnju, parket, demit fasade, keramičko lepilo, drvofix

13. ISKORIŠĆENI AKUMULATORI I BATERIJE

DOZVOLJENO

Sve vrste baterija i akumulatora, Napomena: iz baterija i akumulatora ne sme da izlazi tečnost, moraju biti suvi

NIJE DOZVOLJENO

---

14. FLUORESCENTNE CEVI

DOZVOLJENO

Fluorescentne cevi i drugi otpad koji sadrži živu (neonke)

NIJE DOZVOLJENO

Sijalice sa žarnom niti, Štedljive sijalice

15. ODBAČENA OPREMA KOJA SADRŽI HLOROFLUOROUGLЈOVODONIKE

DOZVOLJENO

Rashladni uređaji, frižideri, zamrzivači, klima uređaji

NIJE DOZVOLJENO

---

16. RABLЈENA MOTORNA OTPADNA ULЈA I AMB. KOJA SADRŽI OSTATKE OPASNOG OTPADA

DOZVOLJENO

Motorna otpadna ulja

NIJE DOZVOLJENO

Mešanje različitih vrsta ulja

17. JESTIVA ULЈA I MASTI

DOZVOLJENO

Jestivo ulje, Parafinsko ulje i vosak

NIJE DOZVOLJENO

Mešanje različitih vrsta ulja

18. BOJA, MASTILA, LEPKOVI I SMOLE

DOZVOLJENO

Boje, mastila, lepkovi i smole

NIJE DOZVOLJENO

Mešanje različitih vrsta otpada

19. DETERDŽENTI

DOZVOLJENO

Tečni i čvrsti deterdženti

NIJE DOZVOLJENO

Mešanje različitih vrsta otpada

20. KOMUNALNI OTPAD KOJI NIJE POSEBNO SPECIFICIRAN

DOZVOLJENO

Sve vrste otpada koje nisu navedene, a mogu se naći u komunalnom otpadu (akvarijum, CD, DVD, daska za peglanje, roletne, radijatori, sprave za vežbanje, stalak za sušenje, tende i sl.)

NIJE DOZVOLJENO

Mešavina različitih vrsta otpada

OTPAD KOJI SE NE PRIMA


OTPAD KOJI JE POMEŠAN: Otpad koji je pomešan, više vrsta otpada.

MEDICINSKI I FARMACEUTSKI OTPAD: Otpad koji nastaje prilikom zaštite zdravlja ljudi, koji se koristi od strane stanovništva u kućnim uslovima - lekovi (tablete), sirupi, kreme, rastvori, materijali za previjanje, maske, rukavice, infektivan otpad, kao i veterinarski otpad.

HEMIJSKI OPASAN I ŠTETAN OTPAD: Otpad koji ima opasna i nepoželjna svojstva. Ukoliko je otpad zapaljiv, korozivan, reaktivan ili toksičan. Može se pojaviti u tečnom, čvrstom ili gasovitom stanju. Tu spada- kućna hemija za čišćenje (rastvarači, kiseline, sredstva na bazi hlora, amonijaka, Varikina i sl.), poljoprivredni otpad od tretiranja. Važno – svaki proizvod je obeležen piktogramima na osnovu koje se lako određuje štetnost ili toksičnost. 

MATERIJAL KOJI SADRŽI AZBEST: Može se pojaviti u građevinskom materijalu, fasadne i krovne ploče, cevi, azbestni cement, filteri, zaptivači, podne obloge, ravne ili talasaste ploče, kočione obloge i pločice za vozila, izolacioni materijali, kitovi za spajanje cevi dimnjaka, azbestni papir i karton.

ULЈA IZ KOČNICA: Kočiono ulje iz automobila ili drugog prevoznog sredstva.

OPASAN ZAPALЈIV OTPAD: Otpad koji poseduje jednu ili više opasnih karakteristika, oksidirajuće, korozivne, zapaljive suspstance. Može se javiti u čvrstom, tečnom ili gasovitom stanju (butan boca, benzin, aceton, razređivači, sredstva za odmašćivanje, šljaka, pepeo i sl.).

ORUŽJE I DELOVI ORUŽJA: Svi delovi oružja i eksplozivnih naprava.

TEČNI OTPAD (DRUGAČIJI OD NAVEDENIH): Benzin, aceton, razređivači, kiseline.

EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA, UKLЈUČUJUĆI I REZERVOARE U KOJIMA SU DRŽANI GASOVI POD PRITISKOM ILI NAFTNI DERIVATI: Butan boce, rezervoari.

MEŠANI KOMUNALNI OTPAD: Mešani komunalni otpad, koji je nastao u domaćinstvu, pomešane frakcije otpada (otpad koji nije razvrstan).

OTPAD KOJI SADRŽI IZVOR JONIZUJUĆEG ZRAČENJA: otpad od rudarskih ili građevinskih aktivnosti, veštačka đubriva, gromobrani, javljači požara, kapsule, otpadni metal, medicinski aparati. Mogući izvori jonizujućeg zračenja u otpadu od rudarskih ili građevinskih aktivnosti...

STARA VOZILA: Svi delovi automobila ili drugog prevoznog sredstva.

OTPAD KOJI JE NASTAO PROIZVODNOM AKTIVNOŠĆU (PRAVNA LICA): Otpad koji je nastao industrijskim aktivnostima, odnosno u fabrikama ili proizvodnim procesima (radnjama, pekarama, hamburgerijama i sl.).

ULЈA ZA HLAĐENJE PRI OBRADI METALA: Sredstva za hlađenje i podmazivanje, zaštita od korozije, ulja za bušenje

KLANIČNI OTPAD I TELA UGINULIH ŽIVOTINJA: Otpad životinjskog porekla, delovi tela životinja, leševi, kosti, koža i sl.

OTPAD KOJI JE POMEŠAN: Mešane frakcije (više vrsta) otpada

OTPAD ZA KOJI NISU PREDVIĐENI SMEŠTAJNI KAPACITETI