Dobrodošli na našu novu Internet stranicu

Regionalna deponija d.o.o. Subotica je kompanija koja se bavi sa tretmanom,
skladištenjem, ponovnim korišćenjem i odlaganjem neopasnog otpada
na teritoriji subotičke regije

KONTAKTIRAJTE  NAS

planning

Regionalni sistem upravljanja otpadom opštine Subotica, Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac (DOO za regionalno upravljanje i odlaganje otpada) je nastao kao odgovor na izazove izazvane stvaranjem sve veće količine otpada, a zbog potrebe da se region uskladi sa nacionalnim i evropskim standardima.

planning

Evropska unija izdvojila je 20,15 miliona evra za implementaciju sistema upravljanja otpadom kroz IPA program, čemu je Republički budžet doprineo još za 3,2 miliona evra. Aglomeraciju za upravljanje otpadom Subotica, čini više od 220.000 stanovnika, a na osnovu analize, prosečna godišnja količina otpada po stanovniku u regionu iznosi 360-380 kilograma.

planning

Nakon izgradnje sistema za upravljanje otpadom (2012-2018) započet je probni rad, a nakon dobijanja dozvole za rad, vodu- i integrisanu zaštitu životne sredine (IPPC), 2022. godine, kompanija dobija puno ovlašćenje za tretman i odlaganje neopasnog industrijskog otpada, pored komunalnog otpada.

OSNOVNA DELATNOST PREDUZEĆA

- Mašinska priprema i transport otpada od transfer stanica do regionalnih centara.

- Upravljanje centralnim deponijama, transfer stanicama i smetlištima koji ispunjavaju zdravstvene i sanitarne uslove, pored centralnog postrojenja za tretman otpada.

- Sortiranje, sakupljanje i odvajanje korisnog otpada od komunalnog otpada pre konačnog odlaganja.

- Priprema i prerada sekundarnih sirovina i njihova tržišna prodaja.

- Upravljanje sistemom reciklaže i razvoj neophodne ekološko-tehničke infrastrukture.

- Rad kompostara, mehaničko-biološki tretman otpada pre odlaganja, proizvodnja zelene energije.

Image
NAŠI CILJEVI

U cilju obezbeđivanja životnog prostora budućih generacija potrebno je dugoročno obezbeđivanje regionalnog sistema upravljanja čvrstim komunalnim otpadom koji je sa ekološke tačke gledišta potpuno adekvatan za pravovremeni tretman i odlaganje otpada i smeća koje proizvodi stanovništvo. Pravci zasnovani na „uslovima piramide otpada“:

- Sprečavanje stvaranja otpada,

- Minimiziranje stvaranja otpada na izvoru stvaranja,

- Reciklaža otpada,

- Korišćenje otpada za proizvodnju energije,

- Trajno i bezbedno odlaganje otpada,

- Uvođenje i povećanje prvobitne (primarne) selekcije otpada u domaćinstvima,

- Sprečavanje zagađenja životne sredine u blizini reka i kanala za navodnjavanje,

- Zatvaranje i rekultivacija postojećih deponija.

VIZIJA

Cilj kompanije je i dalje potpuni razvoj sistema upravljanja otpadom koji je predviđen projektom, koji odgovara državnim propisima, zaštiti životne sredine i, u okviru toga, programima i strategijama upravljanja i odlaganja otpada, koji su usklađeni i sa zahtevima Evropske unije.

- Održavanje i razvoj vodeće uloge naših dostupnih ekoloških tehnologija.

- Prijem i upravljanje industrijskim otpadom.

- Prodaja biorazgradivog otpada kao nusproizvoda ili proizvoda.

- Razvoj ekološke tehnologije u cilju smanjenja trajnog odlaganja otpada.

- Razvoj ekološke svesti kao zahtev građana.

Image
NAJNOVIJE VESTI
Image

Otvoreni su Centri za Sakupljanje Otpada (CZSO) u Malom Iđošu, Čoki i Novom Kneževcu

 Admin, 2023-11-16 07:44:26

Stanovnici navedenih opština sada mogu besplatno da predaju otpad koji se nakupio u većim količinama ili se zbog svoje veličine ne može odložiti u kante. DALJE...

Image

Osposobili smo prvo mobilno postrojenje za upravljanje otpadom u Čantaviru

 Admin, 2021-11-15 13:28:36

Stanovnici ovde mogu selektivno odlagati određene vrste neopasnog komunalnog otpada u mobilno postrojenje DALJE...

Image

Otvoreni su Centri Za Sakupljanje Otpada (CZSO)

 Admin, 2021-11-15 13:28:27

“Regionalna Deponija” d.o.o Subotica je otvorila centre za sakupljanje otpada u Bačkoj Topoli, Kanjiži, DALJE...

Ime

E-mail

Subjekat

Poruka

*** Morate ispuniti sva polja