ДОКУМЕНТИ

KATEGÓRIA ALKATEGÓRIA SORREND FÁJLNÉV LETÖLTÉSI LINK
ОПШТИ ДОКУМЕНТИ 2017- Закони и прописи
ОПШТИ ДОКУМЕНТИ 2017- Оснивачки акт
ОПШТИ ДОКУМЕНТИ 2024 Ценовник
ОПШТИ ДОКУМЕНТИ 2024 План мера за остваривање и унапређење родне равноправности за 2024. годину
ОПШТИ ДОКУМЕНТИ 2024 План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2024. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2020 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања I квартал 2020 – образац 12
ИЗВЕШТАЈИ 2020 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања II квартал 2020 – образац 12
ИЗВЕШТАЈИ 2020 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања III квартал 2020 – образац 12
ИЗВЕШТАЈИ 2020 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања IV квартал 2020 – образац 12
ИЗВЕШТАЈИ 2021 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања I квартал 2021
ИЗВЕШТАЈИ 2021 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања II квартал 2021
ИЗВЕШТАЈИ 2021 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања III квартал 2021
ИЗВЕШТАЈИ 2021 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања IV квартал 2021
ИЗВЕШТАЈИ 2020 Одлука о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања I квартал 2020
ИЗВЕШТАЈИ 2020 Одлука о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања II квартал 2020
ИЗВЕШТАЈИ 2020 Одлука о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања III квартал 2020
ИЗВЕШТАЈИ 2020 Одлука о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања IV квартал 2020
ИЗВЕШТАЈИ 2021 Одлука о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања I квартал 2021
ИЗВЕШТАЈИ 2021 Одлука о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања II квартал 2021
ИЗВЕШТАЈИ 2021 Одлука о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања III квартал 2021
ИЗВЕШТАЈИ 2021 Одлука о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања IV квартал 2021
ИЗВЕШТАЈИ 2020 Биланс стања
ИЗВЕШТАЈИ 2020 Биланс успеха
ИЗВЕШТАЈИ 2020 Извештај о осталом резултату
ИЗВЕШТАЈИ 2020 Извештај о променама на капиталу
ИЗВЕШТАЈИ 2020 Извештај о токовима готовине
ИЗВЕШТАЈИ 2020 Посебни подаци
ИЗВЕШТАЈИ 2020 Извештај ревизора
ИЗВЕШТАЈИ 2020 Извештај о степену реализације програма пословања за 2020. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2020 Одлука о усвајању извештаја о степену реализације програма пословања за 2020. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2020 Извештај о пословању за 2020. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2020 Одлука о усвајању Извештаја о пословању за 2020. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2020 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ИВ квартал 2020 – обрасци 1-11
ИЗВЕШТАЈИ 2021 Извештај о степену реализације програма пословања за 2021. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2021 Одлука о усвајању извештаја о степену реализације програма пословања за 2021. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2021 Извештај о пословању за 2021. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2021 Одлука о усвајању Извештаја о пословању за 2021. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2021 Биланс стања
ИЗВЕШТАЈИ 2021 Биланс успеха
ИЗВЕШТАЈИ 2021 Извештај о осталом резултату
ИЗВЕШТАЈИ 2021 Извештај о променама на капиталу
ИЗВЕШТАЈИ 2021 Извештај о токовима готовине
ИЗВЕШТАЈИ 2021 Посебни подаци
ИЗВЕШТАЈИ 2021 Статистички извештај
ИЗВЕШТАЈИ 2021 Извештај ревизора
ИЗВЕШТАЈИ 2021 Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2021. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2022 Извештај о пословању за 2022. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2022 Одлука о усвајању Извештаја о пословању за 2022. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2022 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања I квартал 2022
ИЗВЕШТАЈИ 2022 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања II квартал 2022
ИЗВЕШТАЈИ 2022 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања III квартал 2022
ИЗВЕШТАЈИ 2022 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања IV квартал 2022
ИЗВЕШТАЈИ 2022 Одлука о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања I квартал 2022
ИЗВЕШТАЈИ 2022 Одлука о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања II квартал 2022
ИЗВЕШТАЈИ 2022 (ATL) Одлука о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања III квартал 2022
ИЗВЕШТАЈИ 2022 Одлука о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања IV квартал 2022
ИЗВЕШТАЈИ 2019 Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја Друштва за 2019. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2019 Одлука о усвајању извештаја независног ревизора о ревизији финансијских извештаја Друштва за 2019. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2019 Извештај о степену реализације програма пословања за 2019. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2019 Одлука о усвајању извештаја о степену реализације програма пословања за 2019. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2019 Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2019. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2019 Биланс стања
ИЗВЕШТАЈИ 2019 Биланс успеха
ИЗВЕШТАЈИ 2019 Извештај о пословању за 2019. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2019 Одлука о усвајању Извештаја о пословању за 2019. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2019 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања I квартал 2019 – обрасци 1-11
ИЗВЕШТАЈИ 2019 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања I квартал 2019 – образац 12
ИЗВЕШТАЈИ 2019 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања II квартал 2019 – обрасци 1-11
ИЗВЕШТАЈИ 2019 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања II квартал 2019 – образац 12
ИЗВЕШТАЈИ 2019 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања III квартал 2019
ИЗВЕШТАЈИ 2019 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања IV квартал 2019 – обрасци 1-11
ИЗВЕШТАЈИ 2019 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања IV квартал 2019 – образац 12
ИЗВЕШТАЈИ 2019 Одлука о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања I квартал 2019
ИЗВЕШТАЈИ 2019 Одлука о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања II квартал 2019
ИЗВЕШТАЈИ 2019 Одлука о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања III квартал 2019
ИЗВЕШТАЈИ 2019 Одлука о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања IV квартал 2019
ИЗВЕШТАЈИ 2018 Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2018. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2018 Биланс стања
ИЗВЕШТАЈИ 2018 Биланс успеха
ИЗВЕШТАЈИ 2018 Одлука о усвајању извештаја независног ревизора о ревизији финансијских извештаја Друштва за 2018. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2018 Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја Друштва за 2018. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2018 Одлука о усвајању извештаја о степену реализације програма пословања за 2018. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2018 Извештај о степену реализације програма пословања за 2018. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2018 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања I квартал 2018 – обрасци 1-11
ИЗВЕШТАЈИ 2018 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања I квартал 2018 – образац 12
ИЗВЕШТАЈИ 2018 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања II квартал 2018
ИЗВЕШТАЈИ 2018 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања III квартал 2018
ИЗВЕШТАЈИ 2018 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања IV квартал 2018 – обрасци 1-11
ИЗВЕШТАЈИ 2018 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за IV квартал 2018 – образац 12
ИЗВЕШТАЈИ 2018 (ATL) Одлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања II квартал 2018
ИЗВЕШТАЈИ 2018 Одлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања III квартал 2018
ИЗВЕШТАЈИ 2018 Одлука о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања IV квартал 2018
ИЗВЕШТАЈИ 2017 Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2017. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2017 Биланс стања
ИЗВЕШТАЈИ 2017 Биланс успеха
ИЗВЕШТАЈИ 2017 Одлука о усвајању извештаја о степену реализације програма пословања за 2017. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2017 Извештај о степену реализације програма пословања за 2017. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2017 Одлука о усвајању извештаја независног ревизора о ревизији финансијских извештаја Друштва за 2017. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2017 Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја Друштва за 2017. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2017 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања I квартал 2017
ИЗВЕШТАЈИ 2017 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања II квартал 2017
ИЗВЕШТАЈИ 2017 РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА III КВАРТАЛ 2017 Обрасци 1_11
ИЗВЕШТАЈИ 2017 РЕГИОНАЛНА ДЕП. – III КВАРТАЛ 2017-Образац 12
ИЗВЕШТАЈИ 2017 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања IV квартал 2017 – Обрасци 1-11
ИЗВЕШТАЈИ 2017 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања IV квартал 2017 – Образац 12
ИЗВЕШТАЈИ 2017 Одлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања I квартал 2017
ИЗВЕШТАЈИ 2017 Одлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања II квартал 2017
ИЗВЕШТАЈИ 2023 Одлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања I квартал 2023
ИЗВЕШТАЈИ 2023 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања I квартал 2023 – образац 12
ИЗВЕШТАЈИ 2022 Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2022. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2022 Финансијских извештај Друштва за 2022. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2022 Извештај ревизора 2022
ИЗВЕШТАЈИ 2022 Извештај о степену реализације програма пословања за 2022. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2022 Одлука о усвајању извештаја о степену реализације програма пословања за 2022. годину
ИЗВЕШТАЈИ 2023 Одлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања II квартал 2023
ИЗВЕШТАЈИ 2023 Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања II квартал 2023 – образац 12
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2023 Програм пословања за 2023. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2022 Програм пословања за 2022. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2022 Одлука о усвајању Програма пословања за 2022. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2022 Посебан програм за коришћење средстава из буџета града Суботице у 2022. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2022 Одлука о усвајању Посебног програма за коришћење средстава из буџета града Суботице у 2022. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2022 Посебан програм за коришћење средстава из буџета у 2022. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2022 Одлука о усвајању Посебног програма за коришћење средстава из буџета у 2022. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021 Одлука о усвајању друге измене Посебног програма за коришћење средстава из буџета града Суботице у 2021. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021 Друга измена Посебног програма за коришћење средстава из буџета града Суботице у 2021. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021 Одлука о усвајању III Измене Програма пословања за 2021. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021 III Измена Програма пословања за 2021. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021 Одлука о усвајању прве измене Посебног програма за коришћење средстава из буџета у 2021. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021 Прва измена Посебног програма за коришћење средстава из буџета у 2021. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021 Одлука о усвајању прве измене Посебног програма за коришћење средстава из буџета града Суботице у 2021. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021 Прва измена Посебног програма за коришћење средстава из буџета града Суботице у 2021. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021 Одлука о усвајању II Измене Програма пословања за 2021. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021 II Измена Програма пословања за 2021. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021 Одлука о усвајању I Измене Програма пословања за 2021. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021 I Измена Програма пословања за 2021. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021 Одлука о усвајању Посебног програма за коришћење средстава из буџета града Суботице у 2021. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021 Посебан програм за коришћење средстава из буџета града Суботице у 2021. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021 Одлука о усвајању Посебног програма за коришћење средстава из буџета у 2021. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021 Посебан програм за коришћење средстава из буџета у 2021. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021 Одлука о усвајању Програма пословања за 2021. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021 Програм пословања за 2021. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2019 I Измена Програма пословања за 2019. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2019 Одлука о усвајању I Измене Програма пословања за 2019. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2019 Програм пословања за 2019. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2019 Одлука о усвајању Програма пословања за 2019. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2023 Одлука о усвајању Програма пословања за 2023. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2018 II Измена Програма пословања за 2018. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2018 Одлука о усвајању II Измене Програма пословања за 2018. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2018 Измена Програма пословања за 2018. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2018 Одлука о усвајању Измене Програма пословања за 2018. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2018 Програм пословања за 2018. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2018 Одлука о усвајању Програма пословања за 2018. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2017 II Измена Програма пословања 2017
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2017 Прилози уз II Измену Програма пословања 2017
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2017 Одлука о усвајању II Измене Програма пословања 2017
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2017 Измена Програма пословања за 2017. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2017 Прилози уз измену Програма пословања за 2017. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2017 Одлука о усвајању измене Програма пословања за 2017. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2017 Програм пословања Друштва за 2017. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2017 Прилози уз Програм пословања Друштва за 2017.годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2017 Одлука о усвајању програма послоавања за 2017.годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2020 Прва измена Посебног програма за коришћење средстава из буџета у 2020. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2020 Одлука о усвајању прве измене Посебног програма за коришћење средстава из буџета у 2020. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2020 Прва измена Посебног програма за коришћење средстава из буџета града Суботице у 2020. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2020 Одлука о усвајању прве измене Посебног програма за коришћење средстава из буџета града Суботице у 2020. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2020 Одлука о усвајању I Измене Програма пословања за 2020. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2020 I Измена Програма пословања за 2020. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2020 Програм пословања за 2020. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2020 Одлука о усвајању Програма пословања за 2020. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2020 Посебан програм за коришћење средстава из буџета у 2020. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2020 Одлука о усвајању Посебног програма за коришћење средстава из буџета у 2020. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2020 Посебан програм за коришћење средстава из буџета града Суботице у 2020. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2020 Одлука о усвајању Посебног програма за коришћење средстава из буџета града Суботице у 2020. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2023 Одлука о усвајању Прве Измене Програма пословања за 2023. годину
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2023 Прва измена Програма пословања за 2023. годину
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2022 Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2022. годину
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2022 План јавних набавки за 2022. годину
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2021 I Измена Плана јавних набавки за 2021. годину
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2021 Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2021 План јавних набавки за 2021. годину
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020 План јавних набавки за 2020. годину
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019 I Измена Програма пословања за 2019. годину
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019 I Измена Плана јавних набавки за 2019. годину
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019 План јавних набавки за 2019. годину
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018 II Измена Плана јавних набавки за 2018. годину
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018 Одлука о усвајању II Измене Плана јавних набавки за 2018. годину
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018 Измена Плана јавних набавки за 2018. годину
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018 Одлука о усвајању Измене Плана јавних набавки за 2018. годину
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018 План јавних набавки за 2018. годину
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017 Одлука о усвајању измене плана јабних набавки за 2017
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017 Одлука о измени плана јавних набавки за 2017.годину са прилозима
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017 План јавних набаки за 2017. годину
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017 Одлука о усвајању Плана јавних набаки за 2017. годину
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2023 I Измена Плана јавних набавки за 2023. годину
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2023 Одлука о усвајању I Измене Плана јавних набавки за 2023. годину
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2024 Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2024. годину
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2024 План јавних набавки за 2024. годину
СЕРТИФИКАТИ И ДОЗВОЛЕ 2017- Решење о издавању привремене дозволе за третман, складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада на депонију неопасног отпада
СЕРТИФИКАТИ И ДОЗВОЛЕ 2017- Решење о издавању дозволе за складиштење и третман отпада на локацији оператера бачка топола
СЕРТИФИКАТИ И ДОЗВОЛЕ 2017- Решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман отпада на локацији оператера сента
СЕРТИФИКАТИ И ДОЗВОЛЕ 2017- Решење о издавању дозволе за привремено складиштење, третман и претовар чврстог комуналног отпада на локацији оператера кањижа
СЕРТИФИКАТИ И ДОЗВОЛЕ 2022 Решење о употребној дозволи 2022
СЕРТИФИКАТИ И ДОЗВОЛЕ 2022 Решење о водној дозволи 2022
СЕРТИФИКАТИ И ДОЗВОЛЕ 2022 Решење о издавању интегрисане дозволе 2022
СЕРТИФИКАТИ И ДОЗВОЛЕ 2023 Решење о издавању дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада у центрима за сакупљање отпада
ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ 2017- Сагласност на Регионални план управљања отпадом
ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ 2017- Регионални план управљања отпадом
ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ 2017- Одлука о усвајању средњорочног плана
ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ 2017- Средњорочни план
ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ 2017- Одлука о усвајању дугорочног плана
ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ 2017- Дугорочни план
ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ 2017- Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора са огласом
ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ 2017- Решења о именовању конкурсне комисије
ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ 2017- Изјаве о непостојању сукоба интереса
ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ 2017- Записник са 1. седнице КК
ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ 2017- Записник са 2. седнице КК
ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ 2017- Записник са 3. седнице КК
ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ 2017- Комплетна документација за пријаву на конкурс
ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ 2017- Одлука о разрешењу и именовању директора Друства
ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ 2022 Одлука о усвајању дугорочног плана 2022-2031
ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ 2022 Дугорочни план 2022-2031
ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ 2022 Одлука о усвајању средњорочног плана 2022-2026
ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ 2022 Средњорочног план 2022-2026