Добродошли на нашу нову Интернет страницу

Регионална депонија д.о.о. Суботица је компанија која се бави са третманом,
складиштењем, поновним коришћењем и одлагањем неопасног отпада
на територији суботичке регије

КОНТАКТИРАЈТЕ  НАС

planning

Регионални систем управљања отпадом општине Суботица, Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац (ДОО за регионално управљање и одлагање отпада) је настао као одговор на изазове изазване стварањем све веће количине отпада, а због потребе да се регион усклади са националним и европским стандардима.

planning

Европска унија издвојила је 20,15 милиона евра за имплементацију система управљања отпадом кроз ИПА програм, чему је Републички буџет допринео још за 3,2 милиона евра. Агломерацију за управљање отпадом Суботица, чини више од 220.000 становника, а на основу анализе, просечна годишња количина отпада по становнику у региону износи 360-380 килограма.

planning

Након изградње система за управљање отпадом (2012-2018) започет је пробни рад, а након добијања дозволе за рад, воду- и интегрисану заштиту животне средине (ИППЦ), 2022. године, компанија добија пуно овлашћење за третман и одлагање неопасног индустријског отпада, поред комуналног отпада.

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

- Машинска припрема и транспорт отпада од трансфер станица до регионалних центара.

- Управљање централним депонијама, трансфер станицама и сметлиштима који испуњавају здравствене и санитарне услове, поред централног постројења за третман отпада.

- Сортирање, сакупљање и одвајање корисног отпада од комуналног отпада пре коначног одлагања.

- Припрема и прерада секундарних сировина и њихова тржишна продаја.

- Управљање системом рециклаже и развој неопходне еколошко-техничке инфраструктуре.

- Рад компостара, механичко-биолошки третман отпада пре одлагања, производња зелене енергије.

Image
НАШИ ЦИЉЕВИ

У циљу обезбеђивања животног простора будућих генерација потребно је дугорочно обезбеђивање регионалног система управљања чврстим комуналним отпадом који је са еколошке тачке гледишта потпуно адекватан за правовремени третман и одлагање отпада и смећа које производи становништво. Правци засновани на „условима пирамиде отпада“:

- Спречавање стварања отпада,

- Минимизирање стварања отпада на извору стварања,

- Рециклажа отпада,

- Коришћење отпада за производњу енергије,

- Трајно и безбедно одлагање отпада,

- Увођење и повећање првобитне (примарне) селекције отпада у домаћинствима,

- Спречавање загађења животне средине у близини река и канала за наводњавање,

- Затварање и рекултивација постојећих депонија.

ВИЗИЈА

Циљ компаније је и даље потпуни развој система управљања отпадом који је предвиђен пројектом, који одговара државним прописима, заштити животне средине и, у оквиру тога, програмима и стратегијама управљања и одлагања отпада, који су усклађени и са захтевима Европске уније.

- Одржавање и развој водец́е улоге наших доступних еколошких технологија.

- Пријем и управљање индустријским отпадом.

- Продаја биоразградивог отпада као нуспроизвода или производа.

- Развој еколошке технологије у циљу смањења трајног одлагања отпада.

- Развој еколошке свести као захтев грађана.

Image
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ
Image

Центар за Сакупљање Отпада у Новом Кнежевцу

 Admin, 2024-07-17 10:34:08

Центар за сакупљање отпада у Новом Кнежевцу неће радити у периоду од 18.07.2024.-22.07.2024. године. Први радни дан после годишњег одмора је уторак 23.07. ДАЉЕ...

Image

Отворени су Центри за Сакупљање Отпада (ЦЗСО) у Малом Иђошу, Чоки и Новом Кнежевцу

 Admin, 2023-11-16 07:44:26

Становници наведених општина сада могу бесплатно да предају отпад који се накупио у већим количинама ДАЉЕ...

Image

Оспособили смо прво мобилно постројење за управљање отпадом у Чантавиру

 Admin, 2021-11-15 13:28:36

Становници овде могу селективно одлагати одређене врсте ДАЉЕ...

Име

Е-mail

Субјекат

Порука

*** Морате испунити сва поља