Чему служи центар за сакупљање отпада?

 

Центар за сакупљање отпада (ЦЗСО) представља наџирани ограђени простор намењен за сакупљање и привремено складиштење ограничених количина посебних врста, рециклабилног, инертног и неопасног отпада. У центрима за сакупљање отпада имате могућност предаје одређених врста рециклабилног отпада без накнаде.

Где се налазимо?

 

Чока – До ЦЗСО се стиже из центра Чоке улицом Маршала Тита до Православног гробља. Тачно преко пута се налази ЦЗСО. → Маршала Тита бб, Чока, координате: 45°56’27.3” 20°09’44.5”

Мали Иђош – До ЦЗСО се стиже од центра, улицом Главна према Фекетићу до скретања за Врбашки пут. Даље Врбашким путем до краја асфалта и продужити још 40 метара. Овде се скреће лево на туцанички коловоз и након 400 метара се наилази на ЦЗСО. → Врбашки пут бб, Мали Иђош, координате: 45°41’29.2” 19°40’29.1”

Нови Кнежевац – До ЦЗСО се стиже из центра путем број 103 који води према Ђали. На 3,6 километара од центра скреће се лево на земљани пут којим се након 170 метара наилази на улаз. → Зелен пут бб ка Српском Крстуру, Нови Кнежевац, координате: 46°04’20.3” 20°06’04.0”

Кањижа – До ЦЗСО се стиже од Кањиже путем за Хоргош. Код скретања за Мали Песак скренути лево и након 1380 метара са десне стране налази се улаз. → Слатина бб, Мартонош, координате: 46°05’15.0” 20°01’05.0”

Бачка Топола – До ЦЗСО се стиже путем из центра ка Бајши до скретања у улицу Јосипа Мерковића. Након 1 километара у улици Јосипа Мерковића, са десне стране налази се ЦЗСО поред старе депоније. → Потес Фекете дуж, Бачка Топола, координате: 45°47´55.52”, 19°37´13.30”

Сента – До ЦЗСО се стиже путем Карађорђевом улицом према старој депонији. На 2,5 километара од болнице са десне стране налази се ЦЗСО. → Карађорђева бб, Сента, координате: 45°89´53.78”, 20°10´46.85”

Биково – До ЦЗСО се стиже путем за Биково од кружног тока за аутопут “Суботица Југ” према Орому. На 7,7 километара са десне стране налази се улаз у ЦЗСО. → Биковачки пут 280., Биково, координате: 45°59’10.1” 19°47’40.0”

Правила и услови предаје отпада у центре за сакупљање отпада

 

Радно време центра за сакупљање отпада: уторак-субота, 9 до 17 часова.

Прикупљен разврстан отпад у центрима за сакупљање отпада се могу предати уз следеће услове:

• Отпад намењен за предају у центар за сакупљање отпада мора да буде раздвојен по врстама.

• Како би се селектован рециклабилан отпад могао предати у центар за сакупљање отпада, обавезан је приказ личне карте као доказ о адреси становања у датој општини.

• Поред личне карте, на увид се мора донети и исплаћен рачун комуналне услуге за претходни месец.

Приликом предаје раздвојеног отпада иста се мери и издаје потврда о преузетим количинама. Рециклабилне врсте отпада које имају тржишну вредност предају се одговарајућим оператерима за даљу рециклажу, а биоразградиви отпад се третира на компостилишту.

Лимитације за ЦЗСО

 

Image

1. ПАПИРНА И КАРТОНСКА АМБАЛАЖА

ДОЗВОЉЕНО

Новине, Формулари, Календари, Картонска амбалажа, Каталози, Књига без корица, Незапрљан папир за паковање, Постери, плакати, Ролне од папирних убруса и тоалетног папира, Свеске без пластифициране корице

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

Остатке тапета, Фотографије, Пластифициране корице књига и свесака, Амбалажу од лекова, Индиго папир, Кориштене папирне марамице и салвете, Картонску амбалажу обложену пластиком, Папир са фолијом у коју се умотава храна у маркетима, Папир за печење, Пелене, Хигијенски улошци

2. ПЛАСТИКА, ПЕТ, МЕШАНА ПЛАСТИКА

ДОЗВОЉЕНО

Свака амбалажа са ознаком за рециклажу (рецyцлинг), Амбалажа освежавајућих пића, Пластични чепови, Амбалажа од дестиловане воде, Амбалажа од јестивог уља и сирћета са чеповима, Целофан, фолије, Чаше и амбалажа од јогурта, сира и сл., Пластичне гајбе, ПЕТ амбалажа од средстава за чишћење и прање, козметике, шампона, Пластична бурад и поклопци, Пластичне тубе свих врста, Полиетиленске врећице, Амбалажа од боја и лакова (мора бити посебно одвојена)

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

Пластични намештај (столице, кутије, посуде и сл.), Пластичне играчке, пластику која садржи батерије, Пластика која садржи електричне или електронске компоненте, ЦД, ДВД, Кишобране, Боце и лименке под притиском, Четкица за зубе, Упаљачи

3. СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА

ДОЗВОЉЕНО

Празне чаше, Флаше, Стаклене бочице од парфема, Тегле (препорука да буду испране од остатка садржаја)

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

Армирано стакло, Аутомобилско стакло, Кристално и оптичко стакло, Порцуланске и керамичке предмете, Прозорско стакло, Сијалице, Ватростално стакло, Стаклена вуна, Стаклена амбалажа запаљивих суспстанци и нагризајућих киселина, Огледало

4. МЕТАЛНА АМБАЛАЖА

ДОЗВОЉЕНО

Алуминијска фолија, Металне и алуминијске лименке од пића и конзерве, Амбалажа спрејева и боце под притиском, дезодоранси, Металне цеви, Жица, Амбалажа боје и лакова (морају бити посебно одвојена), Амбалажа од нагризајућих киселина или амбалажа од фунгицида, пестицида и сл. (морају бити посебно одвојена)

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

Алат, Хромирани метал (казан, бојлер)

5. ТЕКСТИЛ / ОДЕЋА

ДОЗВОЉЕНО

Одећа од текстила, Остаци од текстила (поцепан, покидан текстил), Креветнина, чаршав, јастучница и сл., Душеци

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

Обућа, Торбе и друге додатке од гуме или палстицифираног материјала, Кишне кабанице, Пластифициране столњаке, Пуњење од јастука или јоргана, Гумене чизме, Тепих, итисон

6. ДРВО, БИОРАЗГРАДИВ ОТПАД

ДОЗВОЉЕНО

Амбалажно дрво, Дрвене гајбе, Необрађено дрво, Лишће, трава, грање из баште, отпад из хортикултуре, Остаци поврћа и воћа

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

Дрвени намештај, Паркет, Импрегрирано дрво, Ламинат, Биљке које су третиране пестицидима

7. КАБАСТИ ОТПАД ИЗ ДОМАЋИНСТАВА

ДОЗВОЉЕНО

Кухињски намештај (елементи, радна површина, судопера итд.), Намештај (фотеља, клупа, комода, душек, ормар, полица, подница кревета, ноћни ормарић и сл.), Опрема за дечије потребе (дечија колица, креветац, ходалица и сл.), Опрема за купатило (када, wц шоља, славина за воду, умиваоник и др.), Опрема за двориште (црево за заливање, ограда, роштиљ, склопиви базен, саксије и др.), Подне облоге (ла- минат, линолеум, паркет, тепих), Остали кабасти отпад (акваријум, даска за пеглање, прозорски оквир, ролетне, сталак за веш, радијатори и др.)

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

Течни отпад, Земља, Делови аутомобила, Лешеви животиња, Пепео

8. АМБАЛАЖА КОЈА САДРЖИ ОСТАТКЕ ОПАСНИХ СУПСТАНЦИ

ДОЗВОЉЕНО

Празна амбалажа пестицида, абразивних и хемијских препарата, Празна амбалажа, лепкова, боја, лакова

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

Амбалажа која је напуњена или има садржај више од 200мл, Празна амбалажа од лекова или медицинских препарата

9. КАБЛОВИ

ДОЗВОЉЕНО

Електрокаблови, инсталациони, сигнални, каблови за рачунаре, Силиконски каблови, изолациони каблови

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

---

10. ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД (БЕЛА ТЕХНИКА, РАЧУНАРИ, И СЛ),

ДОЗВОЉЕНО

Електронски и електрични отпад који има логотип прецртане канте за отпатке, Све врсте кућних апарата, ИТ опреме и рачунара, играчке које садрже електронску или електричну компоненту, телекомуникациони уређаји, уређаји и пратећа опрема за уређаје за наџор, Напомена: уклоните батерије и/или акумулаторе из уређаја пре одлагања

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

Медицински апарати, Тонери

11. ОТПАДНЕ ГУМЕ

ДОЗВОЉЕНО

Све врсте гума (аутомобилске, тракторске, бициклистичке, гуме за моторе и сл.)

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

---

12. ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД ИЗ ДОМАЋИНСТВА

ДОЗВОЉЕНО

Цигла, плочице, камен, стиропор, шут, Мешавине и поједине фракције бетона, Шљунак, песак, битумен, гипс, Цементом везани материјали

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

Грађевински отпад који садржи опасне материје - азбест, Лепило за градњу, паркет, демит фасаде, керамичко лепило, дрвофиx

13. ИСКОРИШЋЕНИ АКУМУЛАТОРИ И БАТЕРИЈЕ

ДОЗВОЉЕНО

Све врсте батерија и акумулатора, Напомена: из батерија и акумулатора не сме да излази течност, морају бити суви

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

---

14. ФЛУОРЕСЦЕНТНЕ ЦЕВИ

ДОЗВОЉЕНО

Флуоресцентне цеви и други отпад који садржи живу (неонке)

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

Сијалице са жарном нити, Штедљиве сијалице

15. ОДБАЧЕНА ОПРЕМА КОЈА САДРЖИ ХЛОРОФЛУОРОУГЛЈОВОДОНИКЕ

ДОЗВОЉЕНО

Расхладни уређаји, фрижидери, замрзивачи, клима уређаји

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

---

16. РАБЛЈЕНА МОТОРНА ОТПАДНА УЛЈА И АМБ. КОЈА САДРЖИ ОСТАТКЕ ОПАСНОГ ОТПАДА

ДОЗВОЉЕНО

Моторна отпадна уља

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

Мешање различитих врста уља

17. ЈЕСТИВА УЛЈА И МАСТИ

ДОЗВОЉЕНО

Јестиво уље, Парафинско уље и восак

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

Мешање различитих врста уља

18. БОЈА, МАСТИЛА, ЛЕПКОВИ И СМОЛЕ

ДОЗВОЉЕНО

Боје, мастила, лепкови и смоле

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

Мешање различитих врста отпада

19. ДЕТЕРЏЕНТИ

ДОЗВОЉЕНО

Течни и чврсти детерџенти

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

Мешање различитих врста отпада

20. КОМУНАЛНИ ОТПАД КОЈИ НИЈЕ ПОСЕБНО СПЕЦИФИЦИРАН

ДОЗВОЉЕНО

Све врсте отпада које нису наведене, а могу се наћи у комуналном отпаду (акваријум, ЦД, ДВД, даска за пеглање, ролетне, радијатори, справе за вежбање, сталак за сушење, тенде и сл.)

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО

Мешавина различитих врста отпада

ОТПАД КОЈИ СЕ НЕ ПРИМА


ОТПАД КОЈИ ЈЕ ПОМЕШАН: Отпад који је помешан, више врста отпада.

МЕДИЦИНСКИ И ФАРМАЦЕУТСКИ ОТПАД: Отпад који настаје приликом заштите здравља људи, који се користи од стране становништва у кућним условима - лекови (таблете), сирупи, креме, раствори, материјали за превијање, маске, рукавице, инфективан отпад, као и ветеринарски отпад.

ХЕМИЈСКИ ОПАСАН И ШТЕТАН ОТПАД: Отпад који има опасна и непожељна својства. Уколико је отпад запаљив, корозиван, реактиван или токсичан. Може се појавити у течном, чврстом или гасовитом стању. Ту спада- кућна хемија за чишћење (растварачи, киселине, средства на бази хлора, амонијака, Варикина и сл.), пољопривредни отпад од третирања. Важно – сваки производ је обележен пиктограмима на основу које се лако одређује штетност или токсичност. 

МАТЕРИЈАЛ КОЈИ САДРЖИ АЗБЕСТ: Може се појавити у грађевинском материјалу, фасадне и кровне плоче, цеви, азбестни цемент, филтери, заптивачи, подне облоге, равне или таласасте плоче, кочионе облоге и плочице за возила, изолациони материјали, китови за спајање цеви димњака, азбестни папир и картон.

УЛЈА ИЗ КОЧНИЦА: Кочионо уље из аутомобила или другог превозног средства.

ОПАСАН ЗАПАЛЈИВ ОТПАД: Отпад који поседује једну или више опасних карактеристика, оксидирајуће, корозивне, запаљиве суспстанце. Може се јавити у чврстом, течном или гасовитом стању (бутан боца, бензин, ацетон, разређивачи, средства за одмашћивање, шљака, пепео и сл.).

ОРУЖЈЕ И ДЕЛОВИ ОРУЖЈА : Сви делови оружја и експлозивних направа.

ТЕЧНИ ОТПАД (ДРУГАЧИЈИ ОД НАВЕДЕНИХ): Бензин, ацетон, разређивачи, киселине.

ЕКСПЛОЗИВНИХ СРЕДСТАВА, УКЛЈУЧУЈУЋИ И РЕЗЕРВОАРЕ У КОЈИМА СУ ДРЖАНИ ГАСОВИ ПОД ПРИТИСКОМ ИЛИ НАФТНИ ДЕРИВАТИ: Бутан боце, резервоари.

МЕШАНИ КОМУНАЛНИ ОТПАД: Мешани комунални отпад, који је настао у домаћинству, помешане фракције отпада (отпад који није разврстан).

ОТПАД КОЈИ САДРЖИ ИЗВОР ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА: отпад од рударских или грађевинских активности, вештачка ђубрива, громобрани, јављачи пожара, капсуле, отпадни метал, медицински апарати. Могући извори јонизујућег зрачења у отпаду од рударских или грађевинских активности...

СТАРА ВОЗИЛА: Сви делови аутомобила или другог превозног средства.

ОТПАД КОЈИ ЈЕ НАСТАО ПРОИЗВОДНОМ АКТИВНОШЋУ (ПРАВНА ЛИЦА): Отпад који је настао индустријским активностима, односно у фабрикама или производним процесима (радњама, пекарама, хамбургеријама и сл.).

УЛЈА ЗА ХЛАЂЕЊЕ ПРИ ОБРАДИ МЕТАЛА: Средства за хлађење и подмазивање, заштита од корозије, уља за бушење

КЛАНИЧНИ ОТПАД И ТЕЛА УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА: Отпад животињског порекла, делови тела животиња, лешеви, кости, кожа и сл.

ОТПАД КОЈИ ЈЕ ПОМЕШАН: Мешане фракције (више врста) отпада

ОТПАД ЗА КОЈИ НИСУ ПРЕДВИЂЕНИ СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ