Admin, 2021-11-15 13:28:27

Отворени су Центри За Сакупљање Отпада (ЦЗСО)

“Регионална Депонија” д.о.о Суботица је отворила центре за сакупљање отпада у Бачкој Тополи, Кањижи, Сенти и Бикову. Грађани овде могу бесплатно да предају свој отпад који се може рециклирати и правилно третирати, а није за одлагање у плаве или зелене канте, што има значајне еколошке предности.

Приликом отварања истакнут је значај селективног сакупљања отпада и еколошке свести, истичуц́и да је систем са две канте вец́ успешно уведен у неколико насеља, а да је у току ширење мреже двокантног система и у другим насељима.

Отпад раздвојен по врстама може се предати од уторка до суботе, од 9 до 17 часова. Центри за сакупљање отпада могу да користе становници, корисници комуналних услуга. Количина предатог отпада се мери, а потом се издаје потврда о пријему.

Циљ развоја и увођења нових система је ефикасније управљање отпадом, поновно коришћење, рециклажа, као и усклађеност са стандардима Европске уније и повец́ање еколошке свести.

ГАЛЕРИЈА