Admin, 2021-11-15 13:28:36

Оспособили смо прво мобилно постројење за управљање отпадом у Чантавиру

Становници овде могу селективно одлагати одређене врсте неопасног комуналног отпада у мобилно постројење које се налази одмах поред центра насеља. Прихватљиве су различите врсте отпада на основу ознака на вратима, пластика, папир, стакло, алуминијум, метал, текстил и обуц́а одвојено.

Домац́инства у Чантавиру су недавно добила канте за мешани комунални отпад, а сада, са мобилним рециклажним двориштем, даље могу да развијају еколошки свесно сакупљање и примарно сортирање отпада у локалној заједници.

У мобилном постројењу за управљање отпадом постоји интерни систем канти за отпад, снабдевен са сигурносним камерама, ради провере квалитета одлагања одређених врста донетог (убаченог) отпада.

Количина прикупљеног отпада се свакодневно проверава, а мобилно постојење ради током целог дана.

Прошле године град Суботица и   „Регионална депонија” д.о.о. Суботица су заједно аплицирали на конкурсу за пројекте изградње трансфер станица и центара за сакупљање отпада и том приликом је   Град од Покрајинске владе добио 4,5 милиона динара.

Овом иницијативом грађанима су додатно приближене напредне тенденције “Регионалне депоније” д.о.о. Суботица. Дугорочно гледано, мобилна рециклажна дворишта доприносе увођењу система примарне селекције а истовремено се смањује количина отпада за одлагање на депоније, чиме се омогућује контролисана прерада и третман отпада са подручја месне заједнице Чантавир.

ГАЛЕРИЈА