Admin, 2023-11-16 07:44:26

Отворени су Центри за Сакупљање Отпада (ЦЗСО) у Малом Иђошу, Чоки и Новом Кнежевцу

Становници наведених општина сада могу бесплатно да предају отпад који се накупио у већим количинама или се због своје величине не може одложити у канте.

У августу су отворени Центри за сакупљање отпада у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, а од новембра у Малом Иђошу, Чоки и Новом Кнежевцу. Центри су отворени током целе године, у одређеним данима и терминима, у складу са типичним начином живота становништва.

Отварањем Центара, становништву се пружа и могуц́ност да управља својим отпадом на еколошки одговоран начин, при чему се отпад рециклира или одлаже путем контролисаног система прикупљања. Ово не само да штити нашу животну средину, вец́ представља и добар пример млађој генерацији. Очекује се да ц́е се број дивљих депонија у наредном периоду смањивати, што ће утицати на смањење загађења ваздуха, земљишта и поџемних вода.

„Регионална депонија” д.о.о. у Суботици сада у потпуности врши своју делатност, у складу са циљевима који су постављени у пројекту.

ГАЛЕРИЈА