Admin, 2021-11-15 13:28:27

Otvoreni su Centri Za Sakupljanje Otpada (CZSO)

“Regionalna Deponija” d.o.o Subotica je otvorila centre za sakupljanje otpada u Bačkoj Topoli, Kanjiži, Senti i Bikovu. Građani ovde mogu besplatno da predaju svoj otpad koji se može reciklirati i pravilno tretirati, a nije za odlaganje u plave ili zelene kante, što ima značajne ekološke prednosti.

Prilikom otvaranja istaknut je značaj selektivnog sakupljanja otpada i ekološke svesti, ističući da je sistem sa dve kante već uspešno uveden u nekoliko naselja, a da je u toku širenje mreže dvokantnog sistema i u drugim naseljima.

Otpad razdvojen po vrstama može se predati od utorka do subote, od 9 do 17 časova. Centri za sakupljanje otpada mogu da koriste stanovnici, korisnici komunalnih usluga. Količina predatog otpada se meri, a potom se izdaje potvrda o prijemu.

Cilj razvoja i uvođenja novih sistema je efikasnije upravljanje otpadom, ponovno korišćenje, reciklaža, kao i usklađenost sa standardima Evropske unije i povećanje ekološke svesti.

GALERIJA