Admin, 2021-11-15 13:28:36

Osposobili smo prvo mobilno postrojenje za upravljanje otpadom u Čantaviru

Stanovnici ovde mogu selektivno odlagati određene vrste neopasnog komunalnog otpada u mobilno postrojenje koje se nalazi odmah pored centra naselja. Prihvatljive su različite vrste otpada na osnovu oznaka na vratima, plastika, papir, staklo, aluminijum, metal, tekstil i obuća odvojeno.

Domaćinstva u Čantaviru su nedavno dobila kante za mešani komunalni otpad, a sada, sa mobilnim reciklažnim dvorištem, dalje mogu da razvijaju ekološki svesno sakupljanje i primarno sortiranje otpada u lokalnoj zajednici.

U mobilnom postrojenju za upravljanje otpadom postoji interni sistem kanti za otpad, snabdeven sa sigurnosnim kamerama, radi provere kvaliteta odlaganja određenih vrsta donetog (ubačenog) otpada.

Količina prikupljenog otpada se svakodnevno proverava, a mobilno postojenje radi tokom celog dana.

Prošle godine grad Subotica i  „Regionalna deponija” d.o.o. Subotica su zajedno aplicirali na konkursu za projekte izgradnje transfer stanica i centara za sakupljanje otpada i tom prilikom je  Grad od Pokrajinske vlade dobio 4,5 miliona dinara.

Ovom inicijativom građanima su dodatno približene napredne tendencije “Regionalne deponije” d.o.o. Subotica. Dugoročno gledano, mobilna reciklažna dvorišta doprinose uvođenju sistema primarne selekcije a istovremeno se smanjuje količina otpada za odlaganje na deponije, čime se omogućuje kontrolisana prerada i tretman otpada sa područja mesne zajednice Čantavir.

GALERIJA