Admin, 2023-11-16 07:44:26

Otvoreni su Centri za Sakupljanje Otpada (CZSO) u Malom Iđošu, Čoki i Novom Kneževcu

Stanovnici navedenih opština sada mogu besplatno da predaju otpad koji se nakupio u većim količinama ili se zbog svoje veličine ne može odložiti u kante.

U avgustu su otvoreni Centri za sakupljanje otpada u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži, a od novembra u Malom Iđošu, Čoki i Novom Kneževcu. Centri su otvoreni tokom cele godine, u određenim danima i terminima, u skladu sa tipičnim načinom života stanovništva.

Otvaranjem Centara, stanovništvu se pruža i mogućnost da upravlja svojim otpadom na ekološki odgovoran način, pri čemu se otpad reciklira ili odlaže putem kontrolisanog sistema prikupljanja. Ovo ne samo da štiti našu životnu sredinu, već predstavlja i dobar primer mlađoj generaciji. Očekuje se da će se broj divljih deponija u narednom periodu smanjivati, što će uticati na smanjenje zagađenja vazduha, zemljišta i podzemnih voda.

„Regionalna deponija” d.o.o. u Subotici sada u potpunosti vrši svoju delatnost, u skladu sa ciljevima koji su postavljeni u projektu.

GALERIJA