Завршени радови на прикључивању објеката регионалног система на основну инфраструктуру

У завршној фази изградње Регионалног центра за управљање отпадом у региону Суботица изграђени су сви прикључци за будуће несметано функционисање свих објеката овог комплексног система. На самој локацији санитарне депоније у Бикову, завршени су радови који омогућавају прикључивање система на електроенергетску и телекомуникациону мрежу.

 

Радови на прикључивању на електронергетски систем завршени су на локацијама трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, као и прикључци за електричну енергију на локацијама центара за сакупљање отпада у Малом Иђошу, Новом Кнежевцу и Чоки.

 

Прикључке за јавну водоводну мрежу добиле су трансфер станице у Сенти и Бачкој Тополи и центар за сакупљање отпада у Чоки. У Сенти су приведени крају и радови на прикључивању ове трансфер станице на канализациону мрежу.

 

Изградња прикључака објеката регионалног система на основну инфраструктуру спада у једног од низа активности спроведених у оквиру капиталног пројекта за изградњу регионалног система управљања отпадом.

 

Комплетна процедура обухватила је обезбеђивање техничке документације, прибављање дозвола и саму изградњу прикључака на електроенергетску, водоводну, канализациону и телекомуникациону мрежу.