Završeni radovi na priključivanju objekata regionalnog sistema na osnovnu infrastrukturu

U završnoj fazi izgradnje Regionalnog centra za upravljanje otpadom u regionu Subotica izgrađeni su svi priključci za buduće nesmetano funkcionisanje svih objekata ovog kompleksnog sistema. Na samoj lokaciji sanitarne deponije u Bikovu, završeni su radovi koji omogućavaju priključivanje sistema na elektroenergetsku i telekomunikacionu mrežu.

 

Radovi na priključivanju na elektronergetski sistem završeni su na lokacijama transfer stanica u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži, kao i priključci za električnu energiju na lokacijama centara za sakupljanje otpada u Malom Iđošu, Novom Kneževcu i Čoki.

 

Priključke za javnu vodovodnu mrežu dobile su transfer stanice u Senti i Bačkoj Topoli i centar za sakupljanje otpada u Čoki. U Senti su privedeni kraju i radovi na priključivanju ove transfer stanice na kanalizacionu mrežu.

 

Izgradnja priključaka objekata regionalnog sistema na osnovnu infrastrukturu spada u jednog od niza aktivnosti sprovedenih u okviru kapitalnog projekta za izgradnju regionalnog sistema upravljanja otpadom.

 

Kompletna procedura obuhvatila je obezbeđivanje tehničke dokumentacije, pribavljanje dozvola i samu izgradnju priključaka na elektroenergetsku, vodovodnu, kanalizacionu i telekomunikacionu mrežu.