Zasađivanja energetske plantaže u Regionalnom centru za upravljanje otpadom

Zahvaljujući jednoj međunarodnoj saradnji, zasađena je energetska plantaža u Bikovačkom centru za upravljanje otpadom Regionalne deponije d.o.o. Subotica. U okviru projekta sade se dve različite vrste na površini od 1-1 hektara. Salix Viminalis poznat je kao energetska vrba ili pruće i energetska trska (Arundo donax). Zajedničke karakteristike ovih biljaka jesu da se dobro razvijaju i pod nepovoljnim uslovima, brzo rastu, zahvaljujući čemu svake godine proizvode velike količine biomase. S obzirom da obe vrste preferiraju zemljište bogato hranjivim sastojcima, u zemlju pre sadnje je izoran disgestovan mulj iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Subotice. Sveukupno, sprovođenjem projekta koristiće se područja koja su do sada ostavljena na ugaru, na kojima će se zatim proizvoditi biomasa i zahvaljujući biljkama hranljivi materijali iz mulja će se transformisati u biomasu.

Fotografije: http://deponija.rs/fotografije/zasadjivanja-energetske-plantaze-u-regionalnom-centru-za-upravljanje-otpadom