Regionalna deponija d.o.o. Subotica dobila integrisanu dozvolu

RD0001

9. novembra 2022. godine, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine donelo je Rešenje o izdavanju integrisane dozvole sa brojem 140-501-703/2022-05.

Dobijanjem integrisane dozvole stekli su se uslovi za prijem, tretman i odlaganje svih vrsta neopasnog otpada industrijskog i komunalnog porekla u narednih 10 godina, što otvara nove mogućnosti u poslovanju i sticanje novih poslovnih partnera. Društvo je dokazalo da od početka probnog rada, tj. od 2019. godine, maksimalno poštuje sve propise u oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine uz pomoć tehnologije koju poseduje Regionalni centar za sakupljanje otpada u Bikovu.

Opštine subotičke regije čiji mešani komunalni otpad prolazi tretman i odlaganje u Regionalnom centru za upravljanje otpadom planiraju postepeno uvođenje primarne separacije otpada na nivou domaćinstava i samim tim se i Društvo prilagođava promenama koje ih očekuju. Promene će obuhvatiti povećanje kapaciteta na liniji za separaciju otpada što će doprineti i poboljšanju kvaliteta izdvojenog reciklabilnog otpada.
Regionalna deponija d.o.o. Subotica zvanično postaje zadnja stanica za sav neopasan otpad u severnobačkom i severnobanatskom okrugu kako za građane, tako i za treća lica.