Успешно тестиране трансфер станице у Сенти, Кањижи и Бачкој Тополи

Крајем јуна и почетком јула 2017. године успешно су завршена тестирања трансфер станица у Сенти, Кањижи и Бачкој Тополи. Након комплетне изградње и опремања трансфер станица у овим општинама, које су уједно и центри за сакупљање отпада, приступило се петодневном тестирању сваке станице. Тестирање је показало да су претоварне станице потпуно спремне за прихват отпада.

У регионалном концепту управљања отпадом трансфер станице имају веома важну улогу јер се у њима претовара и сабија не само мешани него и рециклабилни отпад, чиме су транспортни трошкови отпада у потпуности рационализовани. Након темељних техно-економских анализа, одлучено је да се изграде станице у Бачкој Тополи, Кањижи и Сенти, које ће сервисирати и општине Мали Иђош, Нови Кнежевац и Чоку. Одабрано је решење које ће најрационалније опслужити све општине региона Суботица, на основу критеријума количине отпада и удаљености од санитарне депоније. Отпад из града Суботица ће бити директно допреман на санитарну депонију у Бикову.

Поред тога, на локацијама трансфер станица у региону Суботица су у функцији и центри за сакупљање отпада у којима грађани могу да одлажу кабасти отпад, зелени отпад, опасан отпад из домаћинстава и рециклабилни отпад, чиме се унапређује управљање и такозваним посебним токовима отпада.

Комплетна изградња трансфер станица са центрима за сакупљање отпада финансирана је из преприступних средстава Европске уније.

 

Фотографије: Тестирање трансфер станице у Бачкој Тополи