Uspešno testirane transfer stanice u Senti, Kanjiži i Bačkoj Topoli

Krajem juna i početkom jula 2017. godine uspešno su završena testiranja transfer stanica u Senti, Kanjiži i Bačkoj Topoli. Nakon kompletne izgradnje i opremanja transfer stanica u ovim opštinama, koje su ujedno i centri za sakupljanje otpada, pristupilo se petodnevnom testiranju svake stanice. Testiranje je pokazalo da su pretovarne stanice potpuno spremne za prihvat otpada.

U regionalnom konceptu upravljanja otpadom transfer stanice imaju veoma važnu ulogu jer se u njima pretovara i sabija ne samo mešani nego i reciklabilni otpad, čime su transportni troškovi otpada u potpunosti racionalizovani. Nakon temeljnih tehno-ekonomskih analiza, odlučeno je da se izgrade stanice u Bačkoj Topoli, Kanjiži i Senti, koje će servisirati i opštine Mali Iđoš, Novi Kneževac i Čoku. Odabrano je rešenje koje će najracionalnije opslužiti sve opštine regiona Subotica, na osnovu kriterijuma količine otpada i udaljenosti od sanitarne deponije. Otpad iz grada Subotica će biti direktno dopreman na sanitarnu deponiju u Bikovu.

Pored toga, na lokacijama transfer stanica u regionu Subotica su u funkciji i centri za sakupljanje otpada u kojima građani mogu da odlažu kabasti otpad, zeleni otpad, opasan otpad iz domaćinstava i reciklabilni otpad, čime se unapređuje upravljanje i takozvanim posebnim tokovima otpada.

Kompletna izgradnja transfer stanica sa centrima za sakupljanje otpada finansirana je iz prepristupnih sredstava Evropske unije.

 

Fotografije: Testiranje transfer stanice u Bačkoj Topoli