Uspostavljanje procesa kompostiranja

Dana 20.09.2018. godine u 09:30 časova izvođči radova su predstavili komponente i opremu kompostane i delom prikazali proces uspostavljanja kompostiranja.

Na lokaciji Regionalnog centra za upravljanje otpadom podizvođači ProfiKomp® Environmental Technologies Inc i Teknoxgroup Srbija d.o.o. su realizovali demonstraciju upravljanja opremom koju su isporučili.

Pored predstavnika „Regionalna deponija” d.o.o. Subotica, prisustvovali su i nadzor Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji i predstavnici izvođača radova.

IMG_20180920_104140 IMG_20180920_142905 IMG_20180920_145624

Predstavnici Teknoxgroup su predstavili Komptech mašinu za pripremu materijala za kompostiranj- šreder, nakon čega su predstavnici ProfiKomp® demonstrirali uspostavljanje procesa kompostiranja, procedure za upravljanje i rukovanje postrojenjem, opremu i glavne komponente sistema.

Od četrnaest boksova na kompostilištu, u jednom boksu (kapaciteta 300 m3) će se u narednom periodu formirati prizma, te će se aktivno pratiti proces kompostiranja.

Više fotografija možete pogledati na: fotografije