Regionalni centar za upravljanje otpada predstavljen organizacijama civilnog društva

Dana 19.11.2018. godine je predstavnicima organizacija civilnog društva, potpisnica Memoranduma o saradnji, uz stručnu pratnju, predstavljen Regionalni sistem za upravljanje otpadom, kroz obilazak Regionalnog centra za upravljanje otpadom u Bikovu (centralnog postrojenja Regionalnog sistema). Nakon obilaska obavljen je sastanak na temu potencijalne dalje saradnje u oblasti upravljanja otpadom.

           IMG_20181119_101242 l IMG_20181119_112421 L

Na svetski dan zaštite životne sredine, 5. juna 2017. godine potpisan je Memorandum o saradnji između Regionalne deponije d.o.o. Subotica i 15. organizacija civilnog društva. Među potpisnicama memoranduma su sledeće organizacije:

 • Centar za ekologiju i održivi razvoj – CEKOR iz Subotice,
 • Udruženje građana TERRA’S iz Subotice,
 • Centar za istraživanje u politici Argument iz Prijepolja, ogranak u Subotici,
 • Ekološko društvo „Arkus” iz Bačke Topole,
 • Udruženje građana „Razvoj sela” iz Čoke,
 • Udruženje građana ,,Moba” iz Čoke,
 • Udruženje građana „Zeleno oko” iz Trešnjevca,
 • Udruženje „Sklad sa Prirodom” iz Subotice,
 • Udruženje „Mladi i selo” iz Subotice,
 • Ekološko društvo „Greenhead“ iz Malog Iđoša,
 • Ekološko udruženje „Tisa Klub” iz Kanjiže,
 • Centar za regionalna istraživanja – CRI iz Subotice,
 • Edukativni centar Roma iz Subotice,
 • NVO Koncept ekologija-energija-ekonomija iz Subotice,
 • kao i sa Kancelarijom za mlade Grada Subotice.

Predstavnici ovih organizacija nakon okruglih stolova, prezentacija i javnih rasprava, danas su, po prvi put, imali priliku da obiđu Regionalni centar za upravljanje otpadom. Obilazak je bio organizovan tako da prati tok otpada kroz kompleks, a na taj način su se predstavnici nevladinog sektora teorijski upoznali sa objektima, funkcionalnim celinama i tehnološkim procesima upravljanja otpadom.

          IMG_20181119_104029 l IMG_20181119_114232 L

Iz diskusije organizovane nakon obilaska jasno je da nevladine organizacije preuzimaju važnu ulogu u podizanju svesti građana o značaju selektovanja otpada, s posebnim akcentom na primarnu separaciju otpada u domaćinstvima.