Регионални центар за управљање отпада представљен на саветовању „Управљање опасним отпадом, отпадним водама, хемикалијама, комуналним отпадом и депонијама“

Дана од 8. до 9.10.2020. године у нашем граду организовано је шесто саветовања под називом “УПРАВЉАЊЕ ОПАСНИМ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА, ХЕМИКАЛИЈАМА, КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ И ДЕПОНИЈАМА „од стране Удружење кластер комора за заштиту животне средине и одрживи развој, уз подршку Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине АПВ.

У оквиру програма другог дана саветовања учесницима је представљен Регионални систем за управљање отпадом, кроз обилазак Регионалног центра за управљање отпадом у Бикову.

1 2 3

Обилазак је био организован тако да прати ток отпада кроз комплекс, а на тај начин су се учесници теоријски упознали са објектима, функционалним целинама, технолошким процесима управљања отпадом и утицајем који се јавља на животну средину.