Regionalna deponija d.o.o Subotica predstavljena je u edukativnom kratkom filmu

U kratkom filmu u kojem se govori o ostajanju kod kuće i zaštiti životne sredinea koju je snimila nevladina organizacija Ekokarma Csantaver, Regionalna deponija d.o.o Subotica je dobila važnu ulogu. Video je dostupan na sledećem linku:

Pogledaj