Пут отпада од канте – презентација постројења ученицима ОШ „Јован Јовановић Змај“

Током посете ученика 3. ц разреда Основне школе „Јован Јовановић Змај“ из Суботице, 14. новембра 2019. године, кроз презентацију је представљен пут отпада од домаћинстава преко линије за сепарацију отпада, могућности поновног искоришћавања отпада, и као крајна дестинација отпада: санитарна депонија.

Након презентације, уз пратњу учитељице Жужане Ретек Немеди, родитеља и стручних сарадника Регионалне депоније доо Суботица, деца су обишла линију за сепарацију отпада, компостилиште као и локацију санитарне депоније. Упознали су се са радом радних машина које се користе свакодневно у третману комуналног отпада.

 

IMG_20191114_120003   IMG_20191114_122308  IMG_20191114_125842

 

Ученици су испричали своје навике компостирања у својим двориштима. Пренели су нам своје планове како ће самоиницијативно сакупљати различите фракције отпада у посебне посуде, и на тај начин учествовати у смањивању отпада на самом настанку .

Више фотографија можете погледати на: фотографије