Put otpada od kante – prezentacija postrojenja učenicima OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“

Tokom posete učenika 3. c razreda Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Subotice, 14. novembra 2019. godine, kroz prezentaciju je predstavljen put otpada od domaćinstava preko linije za separaciju otpada, mogućnosti ponovnog iskorišćavanja otpada, i kao krajna destinacija otpada: sanitarna deponija.

Nakon prezentacije, uz pratnju učiteljice Žužane Retek Nemedi, roditelja i stručnih saradnika Regionalne deponije doo Subotica, deca su obišla liniju za separaciju otpada, kompostilište kao i lokaciju sanitarne deponije. Upoznali su se sa radom radnih mašina koje se koriste svakodnevno u tretmanu komunalnog otpada.

 

IMG_20191114_120003   IMG_20191114_122308  IMG_20191114_125842

 

Učenici su ispričali svoje navike kompostiranja u svojim dvorištima. Preneli su nam svoje planove kako će samoinicijativno sakupljati različite frakcije otpada u posebne posude, i na taj način učestvovati u smanjivanju otpada na samom nastanku .

Više fotografija možete pogledati na: fotografije