Презентација Пословног плана Друштва

У периоду од 26.06. – 28.06.2018. године одржана је презентација Пословног плана „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица (у даљем тексту: Пословни план) у локалним самоуправама регионалног система за управљање отпадом (који чине Град Суботица и општине Бачка Топола, Сента, Кањижа, Чока, Мали Иђош и Нови Кнежевац).
Пословни план предузећа је припремљен од стране експерата ангажовани од стране Делегације Европске Уније у Републици Србији, као надзора над пројектом „Изградња регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом у Суботичком региону”.
Са својим присуством догађај су увеличали представници Секретаријата за комуналне послове и Секретаријата за заштите животне средине испред општинских и градске управе, представници Јавних комуналних предузећа и приватног партнера Брантнер отпадна привреда д.о.о.
Презентација пословног плана је конципирана тако да пружи основне информације ради разумевања будућег регионалног система за управљање отпадом и ради постизања заједничког договора у вези са основним условима функционисања система.
Циљ Пословног плана је да предложи одржив регионални систем за управљање чврстим комуналним отпадом, да утврди цене и политику наплаћивања, да се утврди потребно особље за пробни рад, да се утврде основе за припрему система евиденције отпада пре пуштања депоније у рад, да се утврде основе за одрживо управљање чврстим комуналним отпадом, издвајање рециклабилног отпада на његовом месту настанка, смањење количине отпада и производњу компоста.
Уз овај документ у наредном периоду је неопходно разрадити општинске и градске одлуке, као и уговоре између свих актера у управљању отпадом, те ће доћи до неопходних промена у регионалним прописима ради примене новог система функционисања и наплаћивања.

Backa Topola Kanjiza Knezevac

Senta i Coka Subotica Mali Idos

Фотографије: Презентација Пословног плана Друштва