Prezentacija Poslovnog plana Društva

U periodu od 26.06. – 28.06.2018. godine održana je prezentacija Poslovnog plana „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica (u daljem tekstu: Poslovni plan) u lokalnim samoupravama regionalnog sistema za upravljanje otpadom (koji čine Grad Subotica i opštine Bačka Topola, Senta, Kanjiža, Čoka, Mali Iđoš i Novi Kneževac).
Poslovni plan preduzeća je pripremljen od strane eksperata angažovani od strane Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji, kao nadzora nad projektom „Izgradnja regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom u Subotičkom regionu”.
Sa svojim prisustvom događaj su uveličali predstavnici Sekretarijata za komunalne poslove i Sekretarijata za zaštite životne sredine ispred opštinskih i gradske uprave, predstavnici Javnih komunalnih preduzeća i privatnog partnera Brantner otpadna privreda d.o.o.
Prezentacija poslovnog plana je koncipirana tako da pruži osnovne informacije radi razumevanja budućeg regionalnog sistema za upravljanje otpadom i radi postizanja zajedničkog dogovora u vezi sa osnovnim uslovima funkcionisanja sistema.
Cilj Poslovnog plana je da predloži održiv regionalni sistem za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom, da utvrdi cene i politiku naplaćivanja, da se utvrdi potrebno osoblje za probni rad, da se utvrde osnove za pripremu sistema evidencije otpada pre puštanja deponije u rad, da se utvrde osnove za održivo upravljanje čvrstim komunalnim otpadom, izdvajanje reciklabilnog otpada na njegovom mestu nastanka, smanjenje količine otpada i proizvodnju komposta.
Uz ovaj dokument u narednom periodu je neophodno razraditi opštinske i gradske odluke, kao i ugovore između svih aktera u upravljanju otpadom, te će doći do neophodnih promena u regionalnim propisima radi primene novog sistema funkcionisanja i naplaćivanja.

Backa Topola Kanjiza Knezevac

Senta i Coka Subotica Mali Idos

Fotografije: Prezentacija Poslovnog plana Društva