Együttműködési szándéknyilatkozat aláírása tizenöt szervezet részvételével

A „Regionális hulladéktároló” kft. 2017. június 5-én, a környezetvédelem nemzetközi világnapján, együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá mindazon szabadkai és környékbeli községekben működő civil szervezetek képviselőivel, amely szervezetek tevékenysége többnyire a környezetvédelemre irányul. A szándéknyilatkozat aláírásakor képviseltették magukat a „CEKOR” központ és a TERRA’S egyesület Szabadkáról, a prijepoljei „Argument” politikai kutatóközpont szabadkai irodája, az ARKUS ökológiai csoport Topolyáról, a „Razvoj sela” és a „Moba” egyesületek Csókáról, az oromhegyesi „Zeleno oko” egyesület, a „Sklad sa Prirodom” és a „Mladi i selo” egyesületek Szabadkáról, a „Greenhead” ökológiai csoport Kishegyesről, a „Tisa Klub” ökológiai egyesület Magyarkanizsáról, a „CRI – Centar za regionalna istraživanja”, az „Edukativni centar Roma” egyesület, és a „NVO Koncept ekologija-energija-ekonomija” szervezet Szabadkáról, valamint Szabadka Város Ifjúsági Irodája.

A szándéknyilatkozat meghatározza az együttműködés kereteit és témakörét, mely elsősorban a polgárok tájékoztatására irányul a hulladék-újrahasznosítás jelentősége, a nem megfelelően kivitelezett hulladékgazdálkodás káros hatásai, továbbá mindazon lehetőségek vonatkozásában, melyek a regionális hulladékkezelő rendszer működése által kínákoznak.

Az együttműködési szándéknyilatkozat – jelképesen – éppen a környezetvédelmi világnapon került aláírásra, jóllehet e nap folyamán világszerte szerveznek megmozdulásokat, melyek által ökológiai problémák és környezetvédelmi kérdések kerülnek a figyelem középpontjába, a szándéknyilatkozat aláírásának fő okát viszont a regionális hulladékkezelő rendszer működésének hamarosan esedékes kezdete képezi.

A szándéknyilatkozat aláírására a topolyai, zentai, és magyarkanizsai –  hulladékbegyűjtő udvarként és átrakóhelyként szolgáló – úgynevezett transzferállomások, valamint a kishegyesi, csókai, törökkanizsai hulladékudvarok kiépítését és műszaki felszerelésének elkészülését követően került sor. Mindezen állomások tesztelése folyamatban van, viszont a regionális hulladékkezelő központon elvégzésre kerülő munkálatok befejezése, valamint műszaki felszerelésének elkészülése ez év szeptembere végére várható.

A munkálatok ilyen ütemezése mellett folyó év végén nyílik lehetőség a regionális hulladékkezelő központ, valamint műszaki felszerelésének tesztelésére a próbaüzemre vonatkozó engedély megszerzését követően, melyet majd az üzembe helyezés követ.

Ílymódon Szabadka Város, valamint hét község, Zenta, Kanizsa, Topolya, Kishegyes, Csóka, Törökkanizsa községi központokkal, az elkövetkezők során korszerű hulladékkezelési infrastruktúrát tadhat magáénak, lehetőséget biztosítva ezáltal polgárai számára a környezettudatos gondolkodásmód fejlesztésére és az ebben a szellemben tötrénő cselekvés ösztönzésére, amely folyamatban igen fontos a civil szervezetekkel történő minél szorosabb együttműködés.