Потписан меморандум о сарадњи са 15 организација

Дана 5. јуна 2017. године на Светски дан заштите животне средине, потписан је Меморандум о сарадњи између “Регионална депонија” д.о.о. Суботица и организација цивилног друштва:

 

 • Центар за екологију и одрживи развој – ЦЕКОР из Суботице,
 • Удружење грађана ТЕРРА’С из Суботице,
 • Центар за истраживање у политици Аргумент из Пријепоља, огранак у Суботици,
 • Еколошко друштво „Аркус” из Бачке Тополе,
 • Удружење грађана „Развој села” из Чоке,
 • Удружење грађана ,,Моба” из Чоке,
 • Удружење грађана „Зелено око” из Трешњевца,
 • Удружење „Склад са Природом” из Суботице,
 • Удружење „Млади и село” из Суботице,
 • Еколошко друштво „Греенхеад“ из Малог Иђоша,
 • Еколошко удружење „Тиса Клуб” из Кањиже,
 • Центар за регионална истраживања – ЦРИ из Суботице,
 • Едукативни центар Рома из Суботице,
 • НВО Концепт екологија-енергија-економија из Суботице,

као и са Канцеларијом за младе Града Суботице.

Са Меморандумом о сарадњи се дефинишу области и облици сарадње, који су усмерени на информисање грађана о значају рециклаже отпада, о негативним ефектима неадекватног збрињавања и одлагања отпада, као и о могућностима, које регионални систем управљања отпадом пружа.

Меморандум о сарадњи је потписан симболично на Светски дан заштите животне средине, то јест на дан када се широм света одржавају разне акције са циљем да се скрене пажња на еколошке проблеме и заштиту животне средине, а  други разлог за потписивање меморандума је приближавање почетка функционисања регионалног система управљања отпадом.

Меморандум о сарадњи се потписује, када су трансфер станице са центрима за сакупљање отпада (у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи) и центри за сакупљање отпада (у Малом Иђошу, Чоки и Новом Кнежевцу) изграђени и опремљени. Њихово тестирање је у току, а окончање радова на изградњи и опремању регионалног центра за управљање отпадом се планира за крај септембра ове године.

Ова динамика радова подразумева да ћемо крајем године, након обезбеђења дозволе за пробни рад бити у прилици да се тестира опрема и у регионалном центру за управљање отпадом, а након тога да се пусти у рад регионални система управљања отпадом.

На овај начин Град Суботица и Општине Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац ће имати инфратсруктуру за савремени вид управљања отпадом, када ће бити неопходна интензивнија сарадња са невладиним организацијама ради подизања еколошке свести грађана и информисање грађана о могућностима и предностима регионалног система.

 

Потписивање меморандума о сарадњи