Potpisan memorandum o saradnji sa 15 organizacija

Dana 5. juna 2017. godine na Svetski dan zaštite životne sredine, potpisan je Memorandum o saradnji između “Regionalna deponija” d.o.o. Subotica i organizacija civilnog društva:

 

 • Centar za ekologiju i održivi razvoj – CEKOR iz Subotice,
 • Udruženje građana TERRA’S iz Subotice,
 • Centar za istraživanje u politici Argument iz Prijepolja, ogranak u Subotici,
 • Ekološko društvo „Arkus” iz Bačke Topole,
 • Udruženje građana „Razvoj sela” iz Čoke,
 • Udruženje građana ,,Moba” iz Čoke,
 • Udruženje građana „Zeleno oko” iz Trešnjevca,
 • Udruženje „Sklad sa Prirodom” iz Subotice,
 • Udruženje „Mladi i selo” iz Subotice,
 • Ekološko društvo „Greenhead“ iz Malog Iđoša,
 • Ekološko udruženje „Tisa Klub” iz Kanjiže,
 • Centar za regionalna istraživanja – CRI iz Subotice,
 • Edukativni centar Roma iz Subotice,
 • NVO Koncept ekologija-energija-ekonomija iz Subotice,

kao i sa Kancelarijom za mlade Grada Subotice.

Sa Memorandumom o saradnji se definišu oblasti i oblici saradnje, koji su usmereni na informisanje građana o značaju reciklaže otpada, o negativnim efektima neadekvatnog zbrinjavanja i odlaganja otpada, kao i o mogućnostima, koje regionalni sistem upravljanja otpadom pruža.

Memorandum o saradnji je potpisan simbolično na Svetski dan zaštite životne sredine, to jest na dan kada se širom sveta održavaju razne akcije sa ciljem da se skrene pažnja na ekološke probleme i zaštitu životne sredine, a  drugi razlog za potpisivanje memoranduma je približavanje početka funkcionisanja regionalnog sistema upravljanja otpadom.

Memorandum o saradnji se potpisuje, kada su transfer stanice sa centrima za sakupljanje otpada (u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži) i centri za sakupljanje otpada (u Malom Iđošu, Čoki i Novom Kneževcu) izgrađeni i opremljeni. Njihovo testiranje je u toku, a okončanje radova na izgradnji i opremanju regionalnog centra za upravljanje otpadom se planira za kraj septembra ove godine.

Ova dinamika radova podrazumeva da ćemo krajem godine, nakon obezbeđenja dozvole za probni rad biti u prilici da se testira oprema i u regionalnom centru za upravljanje otpadom, a nakon toga da se pusti u rad regionalni sistema upravljanja otpadom.

Na ovaj način Grad Subotica i Opštine Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac će imati infratsrukturu za savremeni vid upravljanja otpadom, kada će biti neophodna intenzivnija saradnja sa nevladinim organizacijama radi podizanja ekološke svesti građana i informisanje građana o mogućnostima i prednostima regionalnog sistema.

 

Potpisivanje memoranduma o saradnji