Посета студената београдског Рударско-геолошког факултета

20180511_130044

11.05.2018. године студенти студијског програма Инжењерство и заштита животне средине, Рударско- геолошког факултета у Београду су у оквиру посете Граду Суботица посетили Регионални центар за управљање отпадом у Бикову, упознавши се са технологијом за третман и одлагање отпада.

У Визиторском центру Лудаш, у Хајдукову одржана су предавања на теме: „Заштита животне средине у Суботици – предности, перспективе и изазови“, „Природне вредности и заштићена подручја околине Суботице“ и „Регионални систем за управљање отпадом Суботичког региона“.

У оквиру предавања на тему Регионалног система за управљање отпадом у Суботичком региону, студенти су упознати са концептом регионалног система за управљање отпадом, са постојећом инфраструктуром, логистиком, процесима и сировинама које ће се употребљавати.

Након теоријског дела посете, организован је обилазак Постројењу за пречишћавање отпадних вода и Регионалном центру за управљање отпадом Суботичког региона, а након чега су уживали у организованом обиласку архитектонске лепоте Градске куће у Суботици.