Посета Регионалног центра за управљање отпада у Бикову у оквиру „ЕУ зеленог дана у Суботици“

Шеф Делегације Европске уније амбасадор Сем Фабрици, Италијански амбасадор Карло Ло Кашо помоћник министра заштите животне средине Филип Абрамовић, представница Министарства за европске интеграције Александра Радиновић, као и представници Града и општина региона учествовали су у једнодневној манифестацији „ЕУ зелени дан у Суботици”, одржаној у среду 10.07.2019. године, као део кампање заштите животне средине „Погледај око себе, покрени се!”, коју је организовала Делегација ЕУ.

Кампања има за намеру је да позове људе у Србији да погледају око себе и да се покрену за заштиту животне средине због себе, својих породица и будућих генерација. ЕУ подстиче и подржава реформе када је заштита животне средине у Србији у питању, али и донира изградњу значајних објеката за заштиту водотокова, ваздуха, земље и природе уопште у Србији.

На почетку посете, присутни су обишли Регионални центар за управљање отпадом, приликом чега је представљен регионални систем управљња отпадом који подразумева поред централог постројења у Бикову и трансфер станице у општинама у Бачка Топола, Сента и Кањижа, као и три центра за сакупљање отпада у општинама Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац. Приликом посете Регионалног центар за управљање отпадом приказани су рад линије за сепарацију отпада, компостилиште за биолошки третман отпада који ће се користити као прекривка на телу депоније и компостирање биоразградивог отпада, постројења за пречишћавање свих отпадних вода које настају на комплексу, бакља за спаљивање депонијског гаса и тело санитарне депоније.

Такође је истакнуто да је почетком месеца започето тестирање у централном постројењу, приликом чега се утврђују недостаци које је потребно отклонити и превазићи. У складу са потврдом Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине период тестирања ће трајати 60 дана, до издавања интегралне дозволе за управљање отпадом. Након издавања коначног извештаја Техничке комисије комплекс Регионалног центра за управљање отпадом може да уђе у пробни рад.

Регионални систем за управљање отпадом је заснован на примарној селекцији, што подразумева увођење у домаћинства (поред зелене канте за комунални отпад) плаву канту за рециклабилни отпад, за шта је неопходно да се ојачају капацитети на локалу из предвиђених средства Министарства заштите животне средине. Регионална депонија д.о.о. Суботица је надлежна за третман и одлагање отпада који се генерише у Региону, док јавна комунална предузећа имају изузетно важну улогу сакупљања и транспорта отпада од становништва. Како би систем био одржив кључно је да се промене свакодневне навике становништва.

Пред нама је велики изазов да се успостави један врло комплексан регионални систем за управљање отпадом, за шта је неопходно да се укључе поред предузећа надлежних за управљање отпадом, пре свега становништво и невладине организације који имају изразито важну улогу и без којих један овако сложен систем не може бити одржив.

Видео ЕУ инфо центара о посети можете погледати на следећем линку: https://www.youtube.com/watch?v=7mOJ_HvkLU8