Poseta Regionalnog centra za upravljanje otpada u Bikovu u okviru „EU zelenog dana u Subotici“

Šef Delegacije Evropske unije ambasador Sem Fabrici, Italijanski ambasador Karlo Lo Kašo pomoćnik ministra zaštite životne sredine Filip Abramović, predstavnica Ministarstva za evropske integracije Aleksandra Radinović, kao i predstavnici Grada i opština regiona učestvovali su u jednodnevnoj manifestaciji „EU zeleni dan u Subotici”, održanoj u sredu 10.07.2019. godine, kao deo kampanje zaštite životne sredine „Pogledaj oko sebe, pokreni se!”, koju je organizovala Delegacija EU.

Kampanja ima za nameru je da pozove ljude u Srbiji da pogledaju oko sebe i da se pokrenu za zaštitu životne sredine zbog sebe, svojih porodica i budućih generacija. EU podstiče i podržava reforme kada je zaštita životne sredine u Srbiji u pitanju, ali i donira izgradnju značajnih objekata za zaštitu vodotokova, vazduha, zemlje i prirode uopšte u Srbiji.

Na početku posete, prisutni su obišli Regionalni centar za upravljanje otpadom, prilikom čega je predstavljen regionalni sistem upravljnja otpadom koji podrazumeva pored centralog postrojenja u Bikovu i transfer stanice u opštinama u Bačka Topola, Senta i Kanjiža, kao i tri centra za sakupljanje otpada u opštinama Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac. Prilikom posete Regionalnog centar za upravljanje otpadom prikazani su rad linije za separaciju otpada, kompostilište za biološki tretman otpada koji će se koristiti kao prekrivka na telu deponije i kompostiranje biorazgradivog otpada, postrojenja za prečišćavanje svih otpadnih voda koje nastaju na kompleksu, baklja za spaljivanje deponijskog gasa i telo sanitarne deponije.

Takođe je istaknuto da je početkom meseca započeto testiranje u centralnom postrojenju, prilikom čega se utvrđuju nedostaci koje je potrebno otkloniti i prevazići. U skladu sa potvrdom Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine period testiranja će trajati 60 dana, do izdavanja integralne dozvole za upravljanje otpadom. Nakon izdavanja konačnog izveštaja Tehničke komisije kompleks Regionalnog centra za upravljanje otpadom može da uđe u probni rad.

Regionalni sistem za upravljanje otpadom je zasnovan na primarnoj selekciji, što podrazumeva uvođenje u domaćinstva (pored zelene kante za komunalni otpad) plavu kantu za reciklabilni otpad, za šta je neophodno da se ojačaju kapaciteti na lokalu iz predviđenih sredstva Ministarstva zaštite životne sredine. Regionalna deponija d.o.o. Subotica je nadležna za tretman i odlaganje otpada koji se generiše u Regionu, dok javna komunalna preduzeća imaju izuzetno važnu ulogu sakupljanja i transporta otpada od stanovništva. Kako bi sistem bio održiv ključno je da se promene svakodnevne navike stanovništva.

Pred nama je veliki izazov da se uspostavi jedan vrlo kompleksan regionalni sistem za upravljanje otpadom, za šta je neophodno da se uključe pored preduzeća nadležnih za upravljanje otpadom, pre svega stanovništvo i nevladine organizacije koji imaju izrazito važnu ulogu i bez kojih jedan ovako složen sistem ne može biti održiv.

Video EU info centara o poseti možete pogledati na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=7mOJ_HvkLU8