Poseta predstavnika Grada Subotice u Regionalnom centru za upravljanje otpadom

Centralni objekat Regionalnog sistema za upravljanje otpadom u Subotičkom regionu, Regionalna deponija, dana 13.11.2019. godine su posetili zamenica gradonačelnika Subotice, Timea Horvat, pomoćnik gradonačelnika za komunalne delatnosti, Marijana Cupać, i predstavnici nadležnih sekretarijata, odnosno Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, i Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj.

 

IMG_20191113_114231 IMG_20191113_111302 IMG_20191113_112947

 

Predstavnici Grada su obišli svaki objekat i upoznali su se sa radom linije za separaciju otpada, kompostolišta, predstavljena je i krajnja destinacija otpada, odnosno sanitarna deponija. Cilj posete je bila da donosioci odluka, koji aktivno učestvuju u planiranju komunalnih aktivnosti u gradu budu upoznati sa detaljima probnog rada Regionalnog centra za upravljanju otpadom.

Više fotografija možete pogledati na: fotografije