Poseta Ministra zaštite životne sredine u Regionalnom centru za upravljanje otpadom u Subotičkom regionu

IMG_0358 - Copy IMG_0389 - Copy

5. jula 2018. godine, povodom obeležavanja godišnjice rada Vlade Republike Srbije, Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan posetio je Regionalni centar za upravljanje otpadom u Subotičkom regionu. Tokom obilaska predstavljene su tehničke karakteristike i kapaciteti linije za separaciju otpada, postrojenja za prečišćavanje procednih voda i kompostilišta.
Obilazeći pogon regionalne deponije, ministar je naglasio da je Regionalna deponija Subotica primer najsavremenijeg rešenja problema deponija sa kojima se suočavamo.
Nakon diskusije o budućim aktivnostima regionalnog preduzeća, ministar je izrazio nameru da i dalje pruža stručnu, zakonsku i finansijsku podršku izgradnji i puštanju u rad Regionalnog centra za upravljanje otpadom.

Fotografije Ministarstva zaštite životne sredine: Poseta Ministra zaštite životne sredine u Regionalnom centru za upravljanje otpadom u Subotičkom regionu