Admin, 2021-10-21 10:51:14

Kućni otpad će se uskoro odvajati u dve kante

Nakon pribavljanja integrisane dozvole za zaštitu životne sredine (IPPC), “Regionalna Deponija” d.o.o. Subotica, sada prihvata kako komunalni tako i industrijski neopasan otpad. Početkom godine potpisani su prvi ugovori za prijem i tretman neopasnog industrijskog otpada koji nastaje u procesima industrijske proizvodnje. Pored subotičkih preduzeća uspešno sarađujemo i sa firmama u Vojvodini i Srbiji.

Preko polovine mešanog komunalnog otpada iz Subotice dolazi na separaciju radi ponovnog korišćenja, reciklaže i kompostiranja a preostali deo na odlaganje u centralnom postrojenju regionalne deponije i taj procenat se stalno povećava. Tokom godine u pojedinim naseljima i mesnim zajednicama uvedeno je primarno, selektivno, sakupljanje kućnog otpada. Stanovnici su dobili ili dobijaju dve kante, plavu, koja služi za reciklabilni, ambalažni, otpad (papir, metal, staklo, i plastiku), i zelenu za preostali mešani otpad, tzv. vlažnu frakciju. Meštani Čoke, Malog Iđoša i Palića već su uspešno započeli selektivno sakupljanje otpada.

Sva naselja u regiji smatraju važnim učešće zajednice radi zaštite životne sredine, kako za ova tako i za buduća pokolenja, i tome u potpunosti doprinose aktivnim učešćem u procesu reciklaže. Cilj je da se poveća ekološka svest i promoviše reciklaža kao jedan od najvažnijih činilaca u piramidi očuvanja zdrave životne sredine.

Implementiranje selektivnog sakupljanja otpada ima izuzetno dobre rezultate i služi za efikasno upravljanje otpadom iz domaćinstava.

GALERIJA