OGLAS o javnom konkursu za izbor direktora „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica