Regionális hulladéktároló Kft.

A cég teljes elnevezése: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási  Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégjelzés: REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ Kft.  Szabadka

Székhely: Lazar Nešić tér 1, 24000 Szabadka

Fő tevékenység kódja: 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Nyilvántartási szám: BD 146624/2007 kelt 2007.12.3-án

Törzsszám: 20354194

Adószám: 105425742

JBBK (költségvetési eszközök felhasználójának egységes törzsszáma): 81103

Tőkére vonatkozó adatok: Pénzbeli jegyzett tőke 83.597,67 RSD

Ügyvezető:  Góli Csilla, okleveles közgazdász

A társaság bejegyzése az Adóigazgatóság által vezetett adóalany-jegyzékbe 2008. február 18-ai keltezéssel történt, s a társaság ezzel egyidőben kezdte meg bejegyzett tevékenysége végzését.