Regionális hulladéktároló Kft.

A cég teljes elnevezése: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási  Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégjelzés: REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ Kft.  Szabadka

Székhely: Békovai út 280, Békova

Levelezési cím: Póstafiók 3, 24207 Orom

Fő tevékenység kódja: 3821 - Nem veszélyes hulladék kezelése és tárolása

Nyilvántartási szám: BD 146624/2007 kelt 2007.12.3-án

Törzsszám: 20354194

Adószám: 105425742

JBBK (költségvetési eszközök felhasználójának egységes törzsszáma): 81103

Tőkére vonatkozó adatok: Pénzbeli jegyzett tőke 83.597,67 RSD

Igazgató:  Dr. Gligor Gellért, Biotechnikai tudományok doktora

Az adatvédelemért felelős személy: Snežana Agbaba, info@deponija.rs, tel.: + 381 (0) 24 673 815

A társaság bejegyzése az Adóigazgatóság által vezetett adóalany-jegyzékbe 2008. február 18-ai keltezéssel történt, s a társaság ezzel egyidőben kezdte meg bejegyzett tevékenysége végzését.