Оснивачи

Оснивачи Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионалнадепонија“ Суботицасу:

 1. Скупштина Града Суботице – 54,79 %,
 2. www.subotica.rs

 3. Скупштина Општине Бачка Топола – 13,00 %,
 4. www.btopola.org.rs

 5. Скупштина Општине Кањижа – 9,76 %,
 6. www.kanjiza.rs

 7. Скупштина Општине Сента – 8,96 %,
 8. www.zenta-senta.co.rs

 9. Скупштина Општине Мали Иђош – 4,65 %,
 10. www.maliidos.com

 11. Скупштина Општине Чока – 4,44 %,
 12. www.coka.rs

 13. Скупштина Општине Нови Кнежевац – 4,40 %,
 14. www.noviknezevac.rs.