Osnivači

Osnivači Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalna Deponija“  Subotica su:

  1. Grad Subotica – 54,79 %,

www.subotica.rs

  1. Opština Bačka Topola – 13,00 %,

www.btopola.org.rs

  1. Opština Kanjiža – 9,76 %,

www.kanjiza.rs

  1. Opština Senta – 8,96 %,

www.zenta-senta.co.rs

  1. Opština Mali Iđoš – 4,65 %,

www.maliidos.com

  1. Opština Čoka – 4,44 %,

www.coka.rs

  1. Opština Novi Kneževac – 4,40 %,

www.noviknezevac.rs.