Küldetés, jövőkép, célok

Küldetés

A társaság küldetése megteremteni a feltételeket a regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításához, mindezt a nemzeti törvényekkel és Stratégiákkal valamint az Európai Unió előírásaival összhangban. Fejleszteni és erősíteni a polgárok környezettudatosságát.

Jövőkép

A társaság jövőképe kiépíteni egy korszerű, regionális,  települési, szilárd hulladékgazdálkodási rendszert és hulladékgazdálkodás terén elérni a legmagasabb szintet a Szerb Köztársaságban. A regionális szigetelt hulladéklerakó és melléképületei tervének előrehaladtával, fokozatosan kialakulnak a feltételek a Régióban található szeméttelepek felszámolásához és területük rehabilitációjához és ahhoz, hogy a hulladék biztonságosan kerüljön lerakásra, miáltal elkerülhető a talajvizek, a talaj és a levegő szennyezése.  Különös figyelmet fordítunk a polgárok oktatására és az igényük kialakítására egy olyan rendezett hulladékgazdálkodási rendszer iránt, mely sikeres működése minden egyén hozzájárulásától függ.

 

Célok

A szilárd, kommunális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásának alapvető célja a Régió e szükségleteinek ellátása és egy, a hulladékkezeléshez való, új hozzáállás felállítása a jövő generációk érdekében:

 

  1. a hulladék keletkezésének megelőzése,
  2. a hulladék keletkezésének minimalizálása a keletkezés forrásánál,
  1. a hulladék újrahasználata,
  2. a hulladék újrahasznosítása,
  3. a hulladék kihasználása energiatermelésre,
  4. a hulladék tartós és biztonságos lerakása,
  5. az elsődleges hulladékszelekció növelése,
  6. a környezetszennyezés megelőzése a folyók és öntözőcsatornák közelében,
  7. a meglévő szeméttelepek bezárása és rekultivációja,

egyéb, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégiában előirányzott célok.

 

A felsorolt célok megvalósítása a regionális hulladéklerakó és kiegészítő objektumai (igazgatósági épület, trafóállomás, csurgalékvíz-tisztító, járműszervíz), hulladékválogató üzem, komposztáló, a topolyai, zentai, magyarkanizsai átrakóállomások, szabadkai, csókai, kishegyesi és törökkanizsai hulladékudvarok felépítésével, a hulladékgyűjtéshez és elsődleges szelekcióhoz szükséges kiegészítő felszerelés, a hulladék szállításához szükséges járművek beszerzésével és a polgárok ökológiai tudatosításával valamint oktató aktivitásokkal fog lehetővé válni.

A felépülő objektumok listája és a beszerzendő felszerelés jelentős mutatók melyek alapján mérhető lesz a vállalat működésének előrehaladása, ennek közvetlen következménye a környezet (víz, levegő, talaj) és a lakosság egészségének megőrzése lesz.

potpisslika