Misija, vizija, ciljevi

Misija

Misija Društva je stvaranje uslova za implementaciju regionalnog sistema upravljanja otpadom prema zahtevima Nacionalne strategije, domaćeg zakonodavstva i direktivama Evropske unije, kao i razvoj i podizanje ekološke svesti građana.

Vizija

Vizija Društva je izgradnja savremenog regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom i dostizanje najvišeg nivoa upravljanja otpadom u Republici Srbiji.Napredovanjem projekta izgradnje regionalne sanitarne deponije i pratećih objekata postepeno se obezbeđuju uslovi da se zatvore i saniraju postojeća smetlišta u Regionu, kao i da se otpad na bezbedan način odlaže, kako ne bi došlo do zagađenja podžemnih voda, zemljišta i vazduha. Posebna pažnja je na edukaciji građana i osvešćivanju potreba za uređenim sistemom upravljanjanja otpadom čije funkcionisanje zavisi od svakog pojedinca.

Ciljevi

Osnovni cilj izgradnje sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom je da zadovolji potrebe Regiona u ovoj oblasti i uspostavi potpuno novi pristup upravljanju otpadom u interesu budućih generacija, kroz:

  1. Prevenciju nastajanja otpada
  2. Minimizaciju nastajanja otpada na izvoru nastajanja
  3. Ponovno korišćenje otpada
  4. Recikliranje otpada
  5. Iskorišćavanje otpada za dobijanje energije
  6. Trajno bezbedno deponovanje otpada
  7. Povećanje primarne separacije
  8. Sprečavanje zagađenja okoline u blizini reka i irigacionih kanala
  9. Zatvaranje i rekultivaciju postojećih smetlišta
  10. Ostale ciljeve predviđene Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom

Ostvarivanje navedenih ciljeva će se postići izgradnjom regionalne sanitarne deponije sa pratećim objektima (upravna zgrada, trafo stanica, prečistač procedne vode, servis za vozila), postrojenja za selekciju otpada, kompostilišta,transfer stanica u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži, sa reciklažnim dvorištima,reciklažnih dvorišta u Subotici, Čoki, Malom Iđošu i Novom Kneževcu, nabavku dodatne opreme za sakupljanje otpada i primarnu selekciju, nabavku vozila za daljinski transport otpada i podizanje ekološke svesti građana, odnosno sprovođenje edukativnih aktivnosti.

Lista objekata koji će biti izgrađeni, kao i oprema koja će se nabaviti, predstavljaju relevantne indikatore, na osnovu kojih će se meriti napredak u poslovanju preduzeća, što će za direktnu posledicu imati očuvanje zdravlje stanovništva i životne sredine (voda, vazduh, zemljipšte).