Finanszírozási források

A Szabadkai Regionális Hulladéklerakó Kft. alapításáról szóló szerződés értelmében, a társaság  tevékenységének végzéséből és a társaság tagjainak költségvetéséből, illetve egyéb forrásokból valósítja meg bevételeit, az előírásokkal összhangban.

A Szabadkai Regionális Hulladéklerakó Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság megindításának és működésének pénzeléséről szóló szerződés és a Szabadkai Regionális Hulladéklerakó Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű társaság megindításának és működésének pénzeléséről szóló szerződés Mellékletével összhangban, a társaság megindítási és működési költségeinek fedezéséhez szükséges pénzeszközöket (a tervdokumentáció kidolgozása, a pályázatokon való részvételhez szükséges önrész, a polgároknak szánt oktatóprogramok kidolgozása és megvalósítása és különböző, környezetvédelmi, tudatformáló akciók szervezése a polgárok számára, az alapeszközök beszerzésének költségei stb.) a társaság tevékenységének végzéséből származó bevételek kezdetétől számított hat hónap leteltéig az alapítók biztosítják azáltal, hogy megfelelő összegeket terveznek erre a célra költségvetéseikben, melyek arányosak a területükön élő, a társasági tagok, a 2011-es népszámlálás alkalmával megállapított összlakosságához viszonyított lakosság számával. A tevékenység megindításához, illetve a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök összege a társaság Működési Tervében kerül megállapításra az adott kalendáriumi évre, melyet, az ügyvezető javaslatára, a társaság közgyűlése fogad el.
A társaság beindításához és tevékenységének végzéséhez szükséges pénzeszközöket, a megállapodás aláírói az alábbi százalékarányban biztosítják:

  • Szabadka Város - 54,79 %,
  • Topolya Község - 13,00 %,
  • Magyarkanizsa Község - 9,76 %,
  • Zenta Község - 8,96 %,
  • Kishegyes Község - 4,65 % i
  • Csóka Község - 4,44 %,
  • Törökkanizsa Község - 4,40 %.

Azon tevékenységek pénzelésére, amelyekre a társaság megalapult, források biztosítottak az Európai Unió IPA Alapjából és a Köztársasági költségvetésből, valamint a közelmúltban a regionális szilárd hulladékgazdálkodó rendszer felépítésének előkészületi munkálataira jelentős eszközök biztosítottak Tartományi költségvetésből is. Az Európai Unió IPA alapjának az IPA 2012. „Környezetvédelem-klíma és energia” témakörű ágazati programjából odaítélt forrásokból történik a regionális hulladéklerakó-telep és az átrakóállomások kiépítésének és felszerelésének, valamint a kivitelezés felügyeletének a finanszírozása. Az IPA Alapól nyert vissza nem térítendő támogatás közelítő értéke 20,15 millió EUR.

A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium biztosítottja a hulladékbegyűjtési felszerelés beszerzéséhez szükséges eszközöket, míg a hulladékudvarok kiépítésére fordítandó eszközöket a régió tagjainak kell biztosítania.  A régió tagjai, egyben, forrásokat biztosítanak a társaság folyó működési költségeinek fedezésére.