Izvori finansiranja

Prema Ugovoru o osnivanju “Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica ostvaruje prihode od obavljanja delatnosti Društva, iz budžeta članova Društva i drugih izvora, u skladu sa propisima.

Shodno Ugovoru o finansiranju troškova pokretanja i obavljanja delatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom “Regionalna deponija“ Subotica i Aneksu Ugovora o finansiranju troškova pokretanja i obavljanja delatnosti Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom “Regionalna deponija“ Subotica, finansijska sredstva za troškove pokretanja i obavljanja delatnosti Društva (troškovi izrade projektne dokumentacije, troškovi sopstvenog učešća na konkursima, izrada i sprovođenje edukativnog programa za građane i organizovanje raznih akcija radi podizanja svesti građana u pogledu zaštite životne sredine, troškovi kupovine osnovnih sredstava, itd.) do isteka prvih šest meseci po otpočinjanju sticanja prihoda od obavljanja delatnosti za koje je Društvo osnovano. Osnivači obezbeđuju finansijska sredstva planiranjem odgovarajućih iznosa u svojim budžetima, srazmerno broju stanovnika na svojoj teritoriji u odnosu na ukupan broj stanovnika svih učesnika, utvrđenim prema popisu stanovništva iz 2011. godine. Visina sredstava koja su potrebna za pokretanje delatnosti odnosno za obavljanje delatnosti u kalendarskoj godini utvrđuju se Poslovnim planom Društva, koji donosi Skupština Društva, na predlog direktora.

Finansijska sredstva, za troškove pokretanja i obavljanja delatnosti Društva, potpisnici Sporazuma obezbeđuju u sledećoj srazmeri:

  • Grad Subotica – 54,79 %,
  • Opština Bačka Topola – 13,00 %,
  • Opština Kanjiža – 9,76 %,
  • Opština Senta – 8,96 %,
  • Opština Mali Iđoš – 4,65 %
  • Opština Čoka – 4,44 %,
  • Opština Novi Kneževac – 4,40 %.

U pogledu finansiranja troškova realizacije aktivnosti za koje je Društvo osnovano, obezbeđena su sredstva iz IPA Fonda, kao i sredstva iz republičkog budžeta, a u prethodnom periodu značajna sredstva su obezbeđena i iz pokrajinskog budžeta za realizaciju pripremnih aktivnosti za izgradnju regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom. Sredstvima IPA fonda Evropske Unije kroz sektorski program „Zaštita životne sredine, klimatske promene i energetika“ za IPA 2012. godinu finansira se izgradnja i opremanje regionalne deponije i transfer stanica kao i nadzor nad izvođenjem radova. Ministarstvo zaštite životne sredine obezbediće sredstva za nabavku opreme za sakupljanje otpada, dok članovi Regiona imaju obavezu da obezbede sredstva za izgradnju reciklažnih dvorišta. Ujedno, članovi Regiona obezbeđuju sredstva za tekuće troškove funkcionisanja Društva.