A társaság alaptevékenysége

A társaság megalapítása azon megállapodás alapján mely szabályozza a szilárd, kommunális hulladékgazdálkodási régió létrehozását valamint e megállapodás módosítása és bővítése alapján mely szabályozza a szilárd, kommunális hulladékgazdálkodási régió létrehozását (a továbbiakban mint: Megállapodás) az alábbi tevékenységek ellátására történt:

  1.  az új, a közegészségügyi feltételeket kielégítő lerakó-telep, átrakóállomások és hulladékudvarok  kiépítése és működtetése,
  2. a hulladék elszállítása az átrakóállomásoktól a regionális lerakó-telepig,
  3. a lerakás helyén a kommunális hulladékból hasznosítható hulladékok kiválogatása, összegyűjtése és elkülönítése,
  4. a másodlagos nyersanyagok előkészítése illetve feldolgozása és azok piaci értékesítése,
  5. az újrahasznosítási rendszer kialakítása és fejlesztése, a szükséges építmények és infrastruktúra kiépítése,
  6. komposztáló telep kiépítése, energiatermelés hulladékanyagból és a hulladék mechanikai-biológiai kezelése lerakás előtt,
  7. a Regionális Hulladékgazdálkodási Terv előkészítése stb.