Nastavljaju se edukativne aktivnosti u vrtićima

I ove godine je Nacionalna služba za zapošljavanje podržala edukativne aktivnosti Regionalne deponije d.o.o. Subotica. Program edukacije u vrtićima je počeo u junu, a edukativne aktivnosti će se sprovoditi sve do oktobra. Kako sve predškolske ustanove realizuju godinama ekološke programe i aktivnosti kroz svoje sadržaje u vrtićima, u toku letnjeg perioda naši edukatori će sa mališanima kroz igru ponoviti i utvrditi prethodno već stečeno znanje, sa ciljem da se utvrdi kako se mališani mogu uključiti u pravilno postupanje sa otpadom kroz reciklažu, ponovnu upotrebu i pravilno upravljanja otpadom.

0005

Cilj edukativnih aktivnosti je da unapredimo upravljanje otpadom na nivou Regiona, a posebno da putem reciklaže i ponovne upotrebe smanjimo količine otpada koje se odlažu na deponije.

U okviru realizovanih radionica, kroz kratku pričicu je prikazano da su deca superheroji na našoj planeti, a pre svega neko ko poštuje i brine o planeti na kojoj živimo. Sebično ponašanje čoveka ostavlja velike posledice po životnu sredinu i Zemlju koja nas zove u pomoć. Deca su neko ko voli Zemlju, zalivaju cveće, hrane ptice, obožavaju životinje, maze ih i igraju se sa njima. Ne razbacuju smeće, borave u prirodi, nasmejani su i ono što je najvažnije uvek su spremni da sve urade kako Zemlja ne bi patila i kako bi je sačuvali za buduće generacije.

232920

Dnevno trošimo značajne količine papira, dok je za proizvodnju papira potrebno iseći brojno drveće. Reciklažom papira znatno se smanjuje negativan uticaj na životnu sredinu, ne samo štedeći drva kao prirodni resurs, već i smanjenjem energije koja se koristi za proizvodnju papira. Kako se radi o prirodnom resursu, potrebno je brinuti o njegovim količinama. Papir i karton je reciklabilan materijal koji je potrebno ponovo iskoristiti kako ne bi završio na deponijama. Kroz seckanje, kvašenje, presovanje i ravnanje je na zabavan način praktično prikazano kako se može reciklirati papir.

65

U okviru radionica kroz zajedničke zaključke utvrdili smo na koji način se mogu ponovo iskoristiti pojedini tokovi otpada. Eko radionice su prilika da podsetimo decu na ispravno postupanje sa otpadom, motivišemo vaspitače i roditelje da preuzmu pozitivne korake u zaštiti životne sredine u svojim domovima, vrtićima i na radnim mestima, kako bi se skrenula pažnja na posledice pojedinih ljudskih aktivnosti. Ovim putem se još jednom zahvaljujemo vrtićima, njihovim rukovodiocima i nastavnom osoblju,  na saradnji pri realizaciji edukativnih aktivnosti.

Za više fotografija pogledajte: http://deponija.rs/fotografije/letnje-edukativne-aktivnosti-u-vrticima