Набављена опрема за транспорт отпада од трансфер станица до нове централне депоније

Испоруком пет камиона три приколице за камионе за транспорт отпада са трансфер станица у Сенти, Кањижи и Бачкој Тополи до регионалног центра за управљање отпадом, допуњен је контигент транспортне опреме од пет камиона, чија набавка је завршена у децембру 2016. године.

 

Пет камиона и три приколице део су мобилне опреме и возног парка за транспорт отпада од трансфер станица до централне регионалне депоније које финансира Европска унија преко ИПА 2012 програма. Из ових средстава финансира се и изградња централног регионалног постројења за третман и одлагање отпада у Бикову и изградња три трансфер станице са центрима за сакупљање отпада у Сенти, Кањижи и Бачкој Тополи.

 

web  DSCN0147 DSCN0162

 

Пројекат надзора изградње регионалног центра за управљање отпадом, који технички и финансијски подржава ЕУ, прецизно је испланирао и опремање јавно-комуналних предузећа потребном опремом и возилима за квалитетније пружање услуге одношења отпада и њихово ефикасније пословање. Планирано је да се укупно набави 13 аутосмећара од 16 кубних метара и четири аутосмећара запремине 12 кубних метара, као и осам нових аутоподизача.

 

Процедура за набавку ових возила, који су део опреме за сакупљање отпада које финансира Влада Републике Србије, је у току.