Ügyfélszolgálat

A szeméttelepek csúnya képet festenek Szerbiában. Utak, települések közvetlen közelében helyezkednek el, többszörösen szennyezik a környezetet mivel nem rendelkeznek megfelelő szigeteléssel, csurgalékvíz-kezelő és hulladékgáz-gyűjtő rendszerrel, ami könnyen a talajvizek és a levegő szennyezettségét eredményezheti. Az ilyen szeméttelepeken a hulladékot előzetes kezelés nélkül helyezik el, így a szél könnyen elhordja a lerakott szemetet és gyakori az öngyulladás is.

A felsorolt problémák megoldása a regionális hulladékkezelő rendszer felépítése. A hulladék probléma hosszútávú megoldása érdekében Szabadka város és Topolya-, Magyarkanizsa-, Zenta-, Kishegyes-, Törökkanizsa- és Csóka Községek összefogtak egy regionális hulladékkezelő rendszer felépítésében, melynek építése mindenben megfelel az Európai szabványoknak.

A Szabadka „Regionális hulladéktároló“ Kft. megbízást kapott a Szabadka Várost és környékét szolgáló regionális hulladékkezelő felépítésére és irányítására. A regionális hulladákkezelő rendszert az alábbi létesítmények alkotják:

  1. Regionális szigetelt hulladéklerakó – a szigetelt lerakótest  megakadályozza a csurgalékvíz talajba és a talajvizekbe jutását. A csurgalékvizet csurgalékvíz-elvezető rendszerrel gyűjtik be és elsősorban a lerakó nedvességének szabályozására használják. A megmaradt csurgalékvíz a szennyvíztisztító berendezésben kerül tisztításra.  A depóniagázok szivárgásának negatív hatásának elkerülése érdekében, depóniagáz (metán) elvezető  rendszer is található, mely által összegyűjtött gáz a későbbiekben  villamosenergia nyerésére hasznosítható a központ szükségleteire.  A lerakótestben csak az újra nem hasznosítható és nem komposztálható hulladék kerül lerakásra.

Tilos a veszélyesnek minősülő hulladék más hulladékfajtákkal egy helyen való tárolása. A szigetelt hulladéklerakó-telep nem bűzforrás, mivel a szerves hulladék nagy része komposztálásra kerül, a lerakótestben elhelyezésre kerülő hulladékot pedig 24-óránként inert anyaggal fedik le, így a szél sem tudja szétvinni a hulladéktároló felső rétegén található szemetet.

  1. Másodlagos nyersanyag-válogató üzem – Az üzemben a hulladékot fajta és sajátság alapján válogatják, s az így kapott préselésre és bálázásra kész nyersanyagokat az újrafeldolgozó üzembe kerülésig ideiglenes raktárhelyen tárolják. Az üzem célja az össz, nem újrahasznosítható hulladék kiválogatása annak érdekében, hogy a lerakótestbe végül csak az a hulladék kerüljön elhelyezésre, amely már semmi másra nem használható.
  2. Komposztáló– A biológiailag lebomló hulladék válogatás után komposztálásra kerül. A vegyes hulladékból kiválasztott biológiailag lebomló hulladékból a komposztálásban történő kezelés után a lerakótest takarására szolgáló anyagot nyerünk. A komposztálóban különálló, tiszta alagutakban kezelik a zöldhulladékot (levelek, fű, gallyak), melyekből szerves trágya minőségű komposztot nyerhető. Komposztálással csökken a csurgalékvíz mennyisége és a szagok terjedése.
  3. Hulladékudvar-Az elhasznált elemek, akkumulátorok, fáradt olaj, gumi, elhasznált elektromos és elektronikus berendezések, zöldhulladék, építési törmelék és  háztartási lom begyűjtésére szolgáló hely.
  4. Az Átrakóállomásokra a szemét szemeteskocsikkal érkezik, ahol azt átrakják és rolokonténerekbe préselik. Ezekbe a nagy konténerekbe kerül a hulladék elszállításra a regionális hulladéktároló központba, ahol a továbbiakban kezelik illetve lerakják. Az átrakásnak köszönhetően csökken a hulladék szállítási költsége, mivel adott mennyiségű hulladékot kevesebb teherautó szállít, valamint ezáltal csökken a kipufogógáz mennyisége is.

A REGIONÁLIS HULLADÉKKEZELŐ RENDSZER LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉPÍTÉSE FOLYAMATBAN VAN. A regionális hulladékkezelő rendszer üzemeltetésének kezdete 2017. elejére várható, amikor a meglévő városi szeméttelepek megszűnnek működni.

 

mapa-eng 

 

A JÖVŐBELI HULLADÉKKEZELŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA

A hulladék begyűjtése
A hulladékkezelés regionális eszméje szerint a kommunális hulladék begyűjtését továbbra is a hulladékbegyűjtő közvállalatok, Magyarkanizsa Községben pedig a Brantner magánvállalat végzik, melyek a begyűjtött hulladékot átadják a Szabadka „Regionális hulladéktároló“ Kft.-nek kezelésre, illetve lerakásra.

A regionális hulladékkezelő központ
Az Orom és Békova helyiségek között épülő regionális központ kulcsfontosságú üzem melyben a hulladék kezelését és lerakását végzik. A kezelés alatt itt a hulladék válogatását és a szerves hulladék komposztálását értjük. A regionális központban hulladékudvar  és háztartási veszélyeshulladék ideiglenes tárolására alkalmas helység is épül.

Átrakóállomások
Az átrakóállomások építési helye a jelenlegi községi szeméttelepek mellett lesz, mégpedig Magyarkanizsán, Topolyán és Zentán. Az átrakóállomásokon a hulladékot átrakják a hulladékgyűjtő kamionokból konténerekbe, amelyekben azt préselve a békovai regionális központba szállítják.  

Hulladékudvar

Hulladékudvar épül a magyarkanizsai, topolyai, zentai átrakóállomások mellett valamint a Kishegyesen, Csókán, Törökkanizsán és Szabadkán. Az épülő hulladékudvarok minden községben lehetővé teszik majd, hogy szelektíven gyűjtsük a lomot és a háztartási veszélyesnek minősülő hulladékot, melyet tilos a szemetesbe dobni.

Zöld szigetek
Annak érdekében hogy  régiónk sűrűn lakott területein élők is az ökológia alapelvei szerint kezelhessék a hulladékot, zöld-szelektív szigeteket létesítünk. A „zöld szigetek“ lehetővé teszik a lakosságnak, hogy az újrahasznosítható hulladékot különböző színű konténerekben helyezzék el és ezzel hozzájáruljanak az elsődleges hulladékválogatáshoz melyet együttes erővel fejlesztünk.

A regionális hulladékkezelő rendszer áttekintése PDF

Sema regionalnog sistema za upravljlanje otpadom

A regionális szigetelt hulladékkezelő felépítésével Szabadkán és a környező községekben, megoldódnak a hulladékkal kapcsolatos gondok, feltételek születnek e gazdasági ág fejlődésére és új munkahelyek létesítésére.

Nekünk és környezetünknek szüksége van a regionális szigetelt hulladékkezelőre!