4R

R – REDUCTION (REDUKCIÓ-CSÖKKENTÉS)
A hulladék keletkezésének MEGELŐZÉSE , vagyis a nyersanyag használatának csökkentése és a felhalmozódott hulladék mennyiségének és /vagy veszélyes sajátságainak csökkentése a legjelentősebb és legkívánatosabb, de a gyakorlatban leginkább elhanyagolt láncszem a hulladékkezelési hierarchiában. A megelőzés elve szerint már a termék és csomagolása tervezésekor gondolni kell arra, hogy ezekkel mi fog történni életciklusuk végén, vagyis amikor hulladékká válnak. Ügyelni kell, hogy előállításukra minél kevesebb nyersanyagot használjunk, így az alapanyaggal és az üzemanyagként szolgáló használt meg nem újuló energiaforrásokkal és vízzel is takarékosabban bánunk. Továbbá  az anyag kiválasztásakor figyelni kell annak sajátságaira,  és ha csak lehet kerülni kell a veszélyes jellemzőkkel rendelkezőket és helyettük más, kevésbé veszélyes anyagokat használni. A csomagolásnak is az adott termékhez kell idomulnia és ugyanezen koncepciót kell rá alkalmazni tervezése fázisában.

A megelőzést legjobban a parfümgyártásban látott számos példával érzékeltethetjük. Gyakran kerülünk szembe méretes, nehéz parfümösüvegekkel melyek előállítására jelentős mennyiségű üveget használnak fel. Ezek elsődleges csomagolóanyagok és rendszerint kis mennyiségű végterméket tartalmaznak. Bár üveghulladékból is előállíthatóak, az üvegcsék anyagát nem újrafelhasználással nyerik, hanem kvarchomokból, mészpátból és szódából állítják elő. Az üveg előállítására akár 90% üveghulladék használható fel, és csak 10% üveghulladék felhasználásával az energiának akár 2,5% is megtakarítható. Így maga a termék is olcsóbb lehet. A nyersanyag (RESURS) ésszerű felhasználása valamint a víz- és levegő szennyezettségének csökkentése jelentős, ez a terméket még olcsóbbá tehetné.

Az üvegcsét kartondobozba és polipropilén csomagolásba burkolják, ez a másodlagos csomagolás. A parfümös dobozok emellett gyakran túlméretezettek az üveghez képest, vagyis feleslegesen fogyasztják a kartont és polipropilént. Amennyiben ezeket is nyersanyagból állítják elő, nem kerül sor megtakarításra, mint az újrafeldolgozható, ill. hulladékanyagok felhasználásánál. Végül a termékeket gyűjtőcsomagolásba, vagyis harmadlagos csomagolásba pakolják melynél tovább nő az anyag és nyersanyag felhasználás és az ésszerűtlen koncepció tovább bővül.

A további hulladékképződés megelőzése érdekében a gyártóknak a termék megtervezésekor gondot kellene fordítaniuk az anyagok használatára és csökkentésére, és azok újrafeldolgozható anyagokkal való helyettesítésére.

R – REUSE (ÚJRAFELHASZNÁLÁS)
Az ÚJRAHASZNÁLAT, vagyis a termékek újbóli felhasználása ugyanarra vagy más célra a hulladékkezelési hierarchia második lépcsője. A legjobb példa erre az üveg újrahasználata mely használat után a kereskedő és forgalmazó által visszajut a megfelelő italt előállító termelőhöz. A visszaváltható üvegek elszállítás és tisztítás után az adott gyárakban újrapalackozhatóak, a további palackok előállítását kiküszöbölve pedig jelentősen csökken a használat utáni hulladékképződés.

R- RECYCLE (ÚJRAHASZNOSÍTÁS)
Az ÚJRAHASZNOSÍTÁS a hulladék kezelése mely során ugyanarra vagy más termék előállítására alkalmas nyersanyagot nyerünk. Az újrahasznosítás különböző hulladékfajták széles skálájára alkalmazható. A hulladék újrahasznosítási folyamatba juttatásához teljesíteni kell a folyamat első lépését, vagyis a hulladék keletkezési helyén történő szelektálását. Ez a lépés az elkülönített gyűjtést mutatja be, és ezzel nyerhetjük a legtisztább újrafelhasználható nyersanyagot.

Az újrahasznosítható anyagokat ki kell választani a már összegyűjtött vegyes hulladéktömegből. Ez a másodlagos elkülönítés,  mely során a hulladéktól különválasztjuk mindazt ami hasznos lehet és újrafeldolgozható.

Az elkülönített  újrahasznosítható anyagok további hulladékkezelésre kerülnek mely lehet fizikai vagy fizikai-kémiai, mellyel előkészítik az újrafelhasználható nyersanyagot, köznyelven gyakran másodnyersanyagot. Az előkészített másodnyersanyag felhasználható ugyanazon termék gyártására, de szolgálhat más termék előállítására is.

Az újrahasznosítás nagyszerű példája az ún.  PET palackok (polietilén-tereftalát palackok) újrahasznosítása. A palackokat elkülönített gyűjtéssel vagy a szalagon, másodlagos elkülönítéssel választják ki, szín szerint különválogatják, préselik és bálázzák. Ez után kerülnek az e fajta hulladék kezelésére, vagyis tördelik, megmossák, szárítják, olvasztják, eksztrudálják, végül granulátumot nyernek belőle. A granulátum újra használható PET palack gyártásra, de szőnyegek, ruházat, játékok és más cikkek gyártására is alkalmas.

R- RECOVERY (HULLADÉK ÚJRAHASZNÁLATA)
A  HULLADÉK ÚJRAHASZNÁLATA (komposztálás, energetikai hasznosítás égetéssel és más) minden olyan folyamat,  mely végeredménye a hulladék hasznos célra való felhasználása, mialatt a hulladék más, erre a célra előlátott anyagot helyettesít.

A hulladék e fajta újrafelhasználásával felhasználható mindaz, amit az előző folyamatokban nem használtunk fel. Így pl. a szilárd kommunális hulladék (SRF) cementgyárakban tüzelőanyagként szolgálhat. Továbbá, biológiailag lebomló hulladékból komposztálással szerves trágyát nyerhetünk, vagy a komposztálás folyamatában, átdolgozásával hulladéktelepek feltöltésére szolgáló anyaghoz juthatunk, ami föld helyett használható.

Amennyiben nincs más megfelelő megoldás A HULLADÉKOT LERAKJÁK, VAGY ENERGIAHASZNOSÍTÁS NÉLKÜL ELÉGETIK.