Prethodno obaveštenje za nabavku usluge obezbeđenja objekata