Претходно обавештење за набавку горива за путничка и теретна возила Друштва